7.5. Pick

7.5.1. Overview

Figur 17.156. Example of applying the Pick filter

Example of applying the “Pick” filter

Original image

Example of applying the “Pick” filter

Filter Pick applied


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbours and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersNoisePick….

7.5.3. Indstillinger

Figur 17.157. Pick filter options

“Pick” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Randomization (%)

This slider represents the percentage of pixels of the active layer or selection which will be picked. The higher value, the more pixels are picked.

Repeat

This slider represents the number of times the filter will be applied. Higher values result in more picking, pixel values being transferred farther away.

Random seed

Controls randomness of picking. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.