4.4. Komprimering af billeder

Figur 3.21. Eksempel på billede til at gemme som JPEG

Eksempel på billede til at gemme som JPEG

Har du billeder, som fylder meget på disken, kan du få dem til at fylde mindre uden at ændre billedets dimensioner. Den bedste billedkomprimering fås med JPG-formatet, men selv hvis billedet allerede er i dette format, kan du sædvanligvis få det til at fylde mindre, da JPG-formatet kan komprimeres i forskellige grader. Men jo hårdere et billede komprimeres, og dermed fylder mindre, desto flere detaljer mistes. Du skal også være opmærksom på, at åbnes og gemmes et billede gentagne gange i JPG-formatet, tabes kvalitet hver gang.

Begyndende med GIMP 2.8 indlæses og gemmes billeder som .XCF-filer. Dit JPG-billede er blevet indlæst som XCF. GIMP lader dig overskrive billednavn.jpg eller åbne dialogen Eksportér billede i menuen FilEksportér som ….

Figur 3.22. Dialogen Eksportér billede …

Dialogen “Eksportér billede …”

Når dialogen åbner, står filnavnet allerede i navnefeltet med filendelsen .png. Slet filendelsen og skriv jpg i stedet, og GIMP vil bestemme filtypen ud fra filendelsen. Du kan se de understøttede filformater i listen med filendelser vist med rød cirkel i figuren ovenover. De understøttede filendelser afhænger af, hvilke biblioteker, du har installeret. Hvis GIMP brokker sig, eller JPEG er nedtonet i listen med filendelser, så annullér og kig i Afsnit 4.7, “Skift tilstanden”. Når du har gjort det, kan du klikke Eksportér. Dette åbner dialogen Eksportér billede som JPEG, som indeholder en skyder til kontrol af kvaliteten.

Dialogen Eksportér billede som JPEG bruger standardværdier, som reducerer filstørrelsen, mens en høj kvalitet opretholdes. Dette er den sikreste og hurtigste måde at gøre det på.

Figur 3.23. Dialogen Eksportér billede som JPEG med standardkvalitet

Dialogen “Eksportér billede som JPEG” med standardkvalitet
Dialogen “Eksportér billede som JPEG” med standardkvalitet

Reducér billedets kvalitet for at gøre filen endnu mindre. Reduceret kvalitet nedbryder billedet, så sørg for at vælge Forhåndsvis i billedvindue for at kunne se kvalitetstabet. Indstilles kvalitet til 10, fås en meget ringe billedkvalitet, som bruger meget lidt diskplads. Billedet nedenfor viser et mere rimeligt billede. En kvalitet på 75 giver et rimeligt billede, som fylder meget mindre på disken og vil indlæses meget hurtigere på en hjemmeside. Selvom billedet er noget nedbrudt, er det acceptabelt til formålet.

Figur 3.24. Dialogen Eksportér billede som JPEG med kvalitet 75

Dialogen “Eksportér billede som JPEG” med kvalitet 75
Dialogen “Eksportér billede som JPEG” med kvalitet 75

Til sidst er her en sammenligning af det samme billede med forskellige grader af komprimering:

Figur 3.25. Eksempel på høj JPEG-komprimering

Eksempel på høj JPEG-komprimering

Kvalitet: 10; størrelse: 3,4 kilobyte

Eksempel på høj JPEG-komprimering

Kvalitet: 40; størrelse: 9,3 kilobyte


Figur 3.26. Eksempel på moderat JPEG-komprimering

Eksempel på moderat JPEG-komprimering

Kvalitet: 70; størrelse: 15,2 kilobyte

Eksempel på moderat JPEG-komprimering

Kvalitet: 100; størrelse: 72,6 kilobyte