Navn

Lag — Tastereferencer for menuen Lag

Lag

Skift + Ctrl + N

Nyt lag

Skift + Ctrl + D

Duplikér lag

Page Up

Vælg laget ovenover

Page Down

Vælg laget nedenunder

Home

Vælg det første lag

End

Vælg det sidste lag

Ctrl + M

Sammenlæg synlige lag

Ctrl + H

Forankr lag

Skift + Ctrl + N

Transformeringsforskydning: forskyd lagets pixels