16.8. Afspilning

16.8.1. Overblik

Dette udvidelsesmodul lader dig afspille en animation fra et flerlagsbillede (som kan gemmes i GIF-, MNG- eller endog XCF-formatet), så du kan teste animationen.

16.8.2. Aktivér filteret

Du kan finde dette filter under FiltreAnimationAfspilning …

16.8.3. Indstillinger

Figur 17.434. Indstillinger for filteret Afspilning

Indstillinger for filteret “Afspilning”

Denne dialog har:

Forhåndsvisning

Denne forhåndsvisning af animationen passer automatisk til billedstørrelsen. Nummeret for det viste billede vises under forhåndsvisningen.

Knapper

The following buttons are available above the preview:

Start playback/Stop playback

This plays or stops the animation.

Step back to previous frame

This plays the animation backwards step by step.

Step to next frame

This plays the animation step by step.

Rewind the animation

This rewinds the animation to the beginning.

Detach the animation from the dialog window

This detaches the animation from the window.

Reload the image

This loads the animation again, useful if changes have been done.

Drop-down lists

The following drop-down lists are available under the preview:

Combine/Replace layers

This can be Cumulative layers (combine) to show all frames so far on top of each other, or One frame per layer (replace) to show only the last frame.

Playback speed

This allows you to set the speed of the animation.

Default framerate

This allows you to set the number of frames per second used when playing the animation.

Zoom

This allows you to set the zoom level of the animation.