16.8. Afspilning

16.8.1. Overblik

Dette udvidelsesmodul lader dig afspille en animation fra et flerlagsbillede (som kan gemmes i GIF-, MNG- eller endog XCF-formatet), så du kan teste animationen.

16.8.2. Aktivér filteret

Du kan finde dette filter under FiltreAnimationAfspilning …

16.8.3. Indstillinger

Figur 17.434. Indstillinger for filteret Afspilning

Indstillinger for filteret “Afspilning”

Denne dialog har:

Forhåndsvisning

Denne forhåndsvisning af animationen passer automatisk til billedstørrelsen. Nummeret for det viste billede vises under forhåndsvisningen.

Knapper

Følgende knapper findes oven over forhåndsvisningen:

Start afspilning/Stop afspilning

Starter eller stopper animationen.

Gå tilbage til forrige billede

Afspiller animationen baglæns trin for trin.

Gå til næste billede

Afspiller animationen trin for trin.

Spol animationen tilbage

Spoler animationen tilbage til begyndelsen.

Frigør animationen fra dialogvinduet

Frigør animationen fra vinduet.

Genindlæs billedet

Indlæser animationen igen, hvilket er nyttigt, hvis der er foretaget ændringer.

Rullelister

Følgende rullelister er tilgængelige neden under forhåndsvisningen:

Sammensæt/erstat lag

Dette kan være Kumulative lag (sæt sammen) for at vise alle billeder indtil nu oven på hinanden, eller Et billede pr. lag (erstat) for kun at vise det sidste billede.

Afspilningshastighed

Animationens afspilningshastighed kan varieres.

Standardbilledhastighed

Dette giver dig mulighed for at indstille antallet af billeder pr. sekund, der bruges, når animationen afspilles.

Zoom

Animationens zoomniveau kan varieres.