7.8. Spred

7.8.1. Overview

Figur 17.162. Example of applying the Spread filter

Example of applying the Spread filter

Original image

Example of applying the Spread filter

Filter Spread applied


The Spread filter swaps each pixel in the active layer or selection with another randomly chosen pixel by a user specified amount. It works on color transitions, not on plain color areas. No new color is introduced.

7.8.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersNoiseSpread….

7.8.3. Indstillinger

Figur 17.163. Spread filter options

“Spread” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Horizontal, Vertical

You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The axis can be locked by clicking the Chain icon.

Random seed

Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.