11.6. Oliemaleri

11.6.1. Overview

Figur 17.210. Example for the Oilify filter

Example for the “Oilify” filter

Original image

Example for the “Oilify” filter

Filter Oilify applied


This filter makes the image look like an oil painting. The Mask size controls the outcome: a high value gives the image less detail, as if you had used a larger brush.

[Vink] Vink

The GIMPressionist filter can produce similar effects, but allows a much wider variety of options.

11.6.2. Activate the filter

This filter is found in the image menu through FiltersArtisticOilify….

11.6.3. Indstillinger

Figur 17.211. Oilify filter options

“Oilify” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Mask radius

Mask radius selects the size of the brush mask used to paint the oily render. Larger values here produce an oilier render.

Exponent

Exponent selects density of the brush mask used to paint the oily render.

Number of intensities

Size of the histogram: default is 128. Reducing the number of intensities results in a loss of details.

Intensity mode

Use pixel luminance values: to test.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.