10.3. Filmstrimmel

10.3.1. Oversigt

Figur 17.196. Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Oprindeligt billede

Anvendelseseksempel for filteret Filmstrimmel

Filteret Filmstrimmel anvendt


Filteret Filmstrimmel giver dig mulighed for at forene flere billeder til en tegning af en fotografisk film.

[Bemærk] Bemærk

Filteret inverterer ikke farver, så det efterligner ikke negativ film som dem, der bruges til at lave tryk. Se det i stedet som en efterligning af diasfilm eller biograffilm.

10.3.2. Tilgå filteret

Du kan finde filteret gennem FiltreKombineringFilmstrimmel ….

10.3.3. Indstillinger

10.3.3.1. Markering

Figur 17.197. Filterindstillinger for Filmstrimmel (Markering)

Filterindstillinger for “Filmstrimmel” (Markering)

Filmstrimmel

Tilpas højde til billeder

Anvender højden af det originale billede til det færdige.

Højde

Indstillingen giver dig mulighed for at angive højden på det færdige billede. Har de oprindelige billeder forskellige størrelser, vil de blive skaleret til denne størrelse.

Farve

By clicking on the color button you can define the color of the film (around and between pictures).

Nummerering

Startindeks

Angiver det starttal, der vil blive brugt på billederne.

Skrifttype

Angiver skrifttypen til tal.

Farve

By clicking on the color button, you can define the font color of digits.

Øverst, Nederst

Angiver placeringen af tallet.

Billedmarkering

Tilgængelige billeder

Viser de billeder, der kan forenes. Billederne er dem, der allerede er åbne i GIMP.

På film

Viser de billeder, der er valgt til at blive forenet.

Tilføj

Knappen giver brugeren mulighed for at placere et tilgængeligt billede i afsnittet På film.

Fjern

This button allows to bring a picture from On film to Available images. After that, the picture will not be used anymore in the resulting document.

10.3.3.2. Avanceret

Figur 17.198. Filterindstillinger for Filmstrimmel (Avanceret)

Filterindstillinger for “Filmstrimmel” (Avanceret)

Billedhøjde

Defines the height of each picture in the resulting image.

Billedmellemrum

Angiver mellemrummet mellem billederne, som de vil blive sat ind i det færdige billede.

Hulforskydning

Angiver positionen af huller fra billedkanten.

Hulbredde

Angiver bredden af hullerne i det færdige billede.

Hulhøjde

Angiver højden af hullerne i det færdige billede.

Hulmellemrum

Angiver afstanden mellem hullerne

Talhøjde

Angiver højden af indeksnummeret proportionalt med højden af billedet.