5.4. Transformér kurver

Alle transformeringsværktøjerne (rotation, skalering, perspektiv osv.) kan indstilles til at virke på et lag, en markering eller en kurve. Vælg transformeringsværktøjet i værktøjskassen, og vælg så lag, markering eller kurve i indstillingen Transformering: i værktøjets dialog. Dermed har man en række stærke værktøjer til at ændre kurvers form uden at påvirke andre elementer i billedet.

Som standard vil et transformeringsværktøj kun virke på én kurve, når det er sat til at virke på kurver, nemlig den aktive kurve i billedet, som er fremhævet i dialogen Kurver. En transformering kan virke på mere end én kurve, og muligvis også andre elementer, ved brug af knapperne transformeringslås i dialogen Kurver. Ikke kun kurver, men også lag og kanaler kan transformeringslåses. Transformeres et element, som er transformeringslåst, vil alle andre også blive transformeret på samme måde. Vil du for eksempel skalere et lag og en kurve med samme faktor, så klik på knapperne transformeringslås, så der vises kædesymboler ved siden af laget i dialogen Lag og ved siden af kurven i dialogen Kurver. Anvend værktøjet Skalering på enten laget eller kurven, og den anden vil automatisk skaleres tilsvarende.