12.7. Udvidelsesmodulbrowser

Kommandoen Udvidelsesmodulbrowser viser et dialogvindue med alle udvidelsesmodulerne, som i øjeblikket er indlæst i GIMP, både som en liste og som en hierarkisk træstruktur. Da mange af filtrene faktisk er udvidelsesmoduler, vil du kunne genkende mange af navnene. Bemærk venligst, at du ikke kan køre udvidelserne fra denne dialog. Brug i stedet det relevante menupunkt til det. For eksempel kan du køre filterudvidelsesmoduler ved at bruge kommandoen Filtre på billedmenulinjen.

12.7.1. Aktivér kommandoen

  • Du kan få adgang til denne kommando fra menulinjen gennem HjælpUdvidelsesmodulbrowser

12.7.2. Beskrivelse af dialogvinduet Udvidelsesmodulbrowser

Figur 16.277. Listevisningen for dialogvinduet Udvidelsesmodulbrowser

Listevisningen for dialogvinduet “Udvidelsesmodulbrowser”

Figuren ovenfor viser listevisningen af Udvidelsesmodulbrowseren. Du kan klikke på navnet på et udvidelsesmodul i vinduet med rullepanelet for at få vist flere oplysninger om det. Vælg Listevisning ved at klikke på fanebladet øverst i dialogen.

Du kan søge efter navnet på et udvidelsesmodul ved at indtaste en del af navnet i tekstboksen Søg:. Forekomsterne vises i venstre del af dialogen.

Figur 16.278. Trævisningen af dialogvinduet Udvidelsesmodulbrowser

Trævisningen af dialogvinduet “Udvidelsesmodulbrowser”

Figuren ovenfor viser trævisningen af Udvidelsesmodulbrowseren. Du kan klikke på et udvidelsesmoduls navn i vinduet med rullepanelet for at få vist flere oplysninger om det. Du kan klikke på + eller - for at udfolde eller sammenfolde dele af træet. Vælg Trævisning ved at klikke på fanebladet øverst i dialogen.

Du kan søge efter navnet på et udvidelsesmodul ved at indtaste en del af navnet i tekstboksen Søg:. Forekomsterne vises i venstre del af dialogen.

[Bemærk] Bemærk

Ikke alt er synligt på samme tid, i de kæmpe dialogvinduer. Brug rullepanelet for at vise deres indhold.