5.2. Apply Lens

5.2.1. Overview

Figur 17.48. The same image, before and after applying lens effect.

The same image, before and after applying lens effect.

Original image

The same image, before and after applying lens effect.

Filter Apply lens applied


After applying this filter, a part of the active layer is rendered as through a spherical lens.

5.2.2. Activate the filter

You can find this filter in the image window menu through FiltersDistortsApply Lens…

5.2.3. Indstillinger

Figur 17.49. Apply Lens filter options

“Apply Lens” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Lens refraction index

Lens will be more or less convergent (1-100).

Keep original surroundings

The lens seems to be put on the active layer.

Background color

The part of the active layer outside the lens will have the background color selected in the toolbox.

You can select the color:

  • Click on color dwell to open the color selector dialog.

  • Click on the eye-drop button on the right to pick color from the image.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.