5.5. Opmål

Figur 14.177. Opmålingsværktøj

Opmålingsværktøj

Værktøjet Opmål bruges til at få viden om pixelafstande i dit arbejdsbillede. Ved at klikke og trække med museknappen kan du bestemme vinklen og antallet af pixels mellem klikpunktet og det sted, hvor musemarkøren befinder sig. Oplysningerne vises på statuslinjen eller kan også vises i infovinduet.

En almindelig anvendelse af Opmål er at beregne rotationsvinklen, når horisonten ikke er vandret i et foto. Siden GIMP 2.10.4 behøver du ikke længere at udføre rotationen manuelt for at rette horisonten op: Når du har målt vinklen, skal du blot klikke på den nye knap Ret op.

Denne knap kan bruges til at rette vandrette eller lodrette linjer op: Udgangspunktet har en lille bjælke, der viser retningen.

Når du fører musemarkøren hen over slutpunktet, bliver den til en flyttemarkør. Hvis du derefter klikker, kan du genoptage målingen.

5.5.1. Statuslinje

Oplysningerne vises i statuslinjen i bunden af billedvinduet:

  • Afstand i pixels mellem det oprindelige punkt og musemarkøren.

  • Vinkel fra 0° to 90° i hver kvadrant.

  • Markørkoordinater relativt til det oprindelige punkt.

5.5.2. Aktivér værktøjet

  • You can get to the Measure from the image-menu through: ToolsMeasure,

  • or by clicking the tool icon: in Toolbox.

5.5.3. Ændringstaster (standard)

Skift

While holding down the Shift key, click and drag from an existing endpoint to create a second measurement line from this endpoint. The angle between the two lines will be displayed. Any endpoint can be moved by clicking and dragging. So, you can measure any angle on the image:

Figur 14.178. Ændringstasten Skift

Ændringstasten Skift

Klik på et startpunkt og træk langs vinklens ene side.

Ændringstasten Skift

Skift-klik derefter på startpunktet og træk langs vinklens anden side, hvorved du får vinklens størrelse.


Ctrl

Hvis du holder Ctrl-tasten nede, skifter værktøjet til en tilstand, hvor linjens vinkel er begrænset til det nærmeste multiplum af 15 grader.

Et klik på et endepunkt med Ctrl-tasten trykket ned opretter en vandret hjælpelinje. Musemarkøren følger -ikonet.

I vandret eller lodret orienteringstilstand skifter Ctrl også mellem vandret og lodret.

Alt

Alt-tasten og klik på et endepunkt opretter en lodret hjælpelinje.

Ctrl+Alt

Denne tastekombination og et klik på en målelinje gør det muligt at flytte målet.

Tastekombination Ctrl+Alt og klik på et endepunkt opretter en lodret og en vandret hjælpelinje.

5.5.4. Indstillinger

Figur 14.179. Indstillinger for værktøjet Opmål

Indstillinger for værktøjet “Opmål”

Orientering (Ctrl)

I tilstanden Auto (standard) vil Ret op rette ind efter den mindste vinkel mellem mållinjen og den lodrette eller vandrette retning. Vandret og Lodret gør det muligt at tilsidesætte denne opførsel ved eksplicit at angive, hvad den skal være.

Brug infovindue

Denne indstilling viser et infovindue med detaljer om måleværktøjets resultater. Resultaterne er mere udførlige end på statuslinjen.

Ret op

Transformering, Interpolering og Tilpasning er beskrevet i Afsnit 3.1, “Common Features”. Her er et eksempel på at rette en kurve op:

Oprindeligt billede

Tegn kurve

Gør kurven synlig

Tegn opmålingslinje på det segment, du vil rette op

Ret op

Figur 14.180. Tilpasningsindstillinger for Ret op

Tilpasningsindstillinger for “Ret op”

Tegn opmålingslinje

Tilpasningsindstillinger for “Ret op”

Ret op med indstillingen Justér

Tilpasningsindstillinger for “Ret op”

Ret op med indstillingen Klip


Ret op med indstillingen Beskær til resultat

Ret op med indstillingen Beskær med forhold

Ret op: Klik på denne knap for at rette op.

5.5.5. Opmål overflader

Du kan ikke måle overflader direkte, men du kan bruge Histogram, der giver dig antallet af pixels i en markering.