9.7. Erodér

9.7.1. Oversigt

Figur 17.190. Anvendelseseksempel for filteret Erodér

Anvendelseseksempel for filteret Erodér

Oprindeligt billede

Anvendelseseksempel for filteret Erodér

Filteret Erodér anvendt


Dette filter udvider og forbedrer mørke områder i det aktive lag eller markering.

For hver billedpixel bringer den pixelværdien (lysstyrken) på linje med den laveste værdi (den mørkeste) af de 8 tilstødende pixels (3×3-matrix). Således tilføjes en mørk pixel omkring mørke områder. En isoleret pixel på en lysere baggrund ændres til en stor pixel, der består af 9 pixels, og det vil skabe noget støj i billedet.

In this image, the studied pixel has a red border and the studied matrix has a green border. I hope you have understood how to go on with the process and get a 3x3 pixel block: when the I pixel is inside the green border, the studied pixel turns to black.

Et større mørkt område vil udvides med en pixel i alle retninger:

Filteret blev anvendt tre gange.

På mere komplekse billeder udvides og forbedres mørke områder ens og bliver noget pixelerede. Her blev filteret anvendt tre gange:

Hvis baggrunden er mørkere end forgrunden, vil den dække hele billedet.

9.7.2. Aktivér filteret

Dette filter findes i billedvinduesmenuen under FiltreGenereltErodér.

9.7.3. Eksempler

Figur 17.191. Erodér tekst

Erodér tekst