Navn

Zoomværktøj — Key reference for the Zoom tool

Zoomværktøj

klik

Zoom ind

Ctrl + klik

Zoom ud

træk med mus

Zoom in inside the area

Ctrl + træk med musen

Zoom out inside the area