Navn

Zoomværktøj — Tastereference for undermenuen Zoomværktøj

Zoomværktøj

klik

Zoom ind

Ctrl + klik

Zoom ud

træk med mus

Forstør inde i området

Ctrl + træk med musen

Formindsk inde i området