4. Brug af ekspresmaske

  1. Åbn et billede eller opret et nyt dokument.

  2. Aktivér ekspresmaske med knappen nederst til venstre i billedvinduet (eller med Skift+Q). Er der allerede en markering, vil masken maskere det ikkemarkerede område.

  3. Vælg en et maleværktøj. Mal på ekspresmasken med sort for at fjerne udvalgte områder og mal med hvid for at tilføje udvalgte områder. Brug grå farver til delvis markering af områder.

    Du kan også bruge markeringsværktøjer og udfylde markeringerne med værktøjet spandudfyldning; det ødelægger ikke ekspresmaskemarkeringerne!

  4. Slå ekspresmaske til og fra med knappen nederst til venstre i billedvinduet; markeringen vil blive vist med marcherende myrer.