6. Tilpas opstartsbilledet

Når GIMP startes op, vises opstartsbilledet med korte statusbeskeder, mens programmet indlæser alle komponenterne.

Of course, you can customize the splash-screen: Create a splashes directory in your personal GIMP folder (/home/user_name/.config/GIMP/2.10/ on Linux, C:\Documents and Settings\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\ on Windows, on MacOS).

Kopiér dine billeder til mappen splashes. Under opstart vil GIMP læse mappens indhold og tilfældigt vælge et billede.

[Vink] Vink

Sørg for, at dine billeder ikke er for små.