5.10. Krusninger

5.10.1. Overview

Figur 17.72. Ripple filter example

“Ripple” filter example

Original image

“Ripple” filter example

Filter Ripple applied


It displaces the pixels of the active layer or selection to waves or ripples reminding a reflection on disturbed water.

5.10.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersDistortsRipple….

5.10.3. Indstillinger

Figur 17.73. Ripple filter options

“Ripple” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Original images for examples
Origin

Ripple applied with default options

Amplitude

It is related to wave height (0-200 pixels).

Amplitude = 25

Period

It is related to wavelength (0-200 pixels)

Period = 110

Phase shift

Wave is moved

Phase shift = 0.400

Vinkel

Warps wave

Angle = -40°

Resampling methods

These interpolation methods are described in Interpolering.

Wave type

Choose how the wave should look like:

  • Sawtooth

  • Triangle

  • Sinus

Abyss policy

Because ripples cause pixel displacement, some pixels may be missing on the image sides:

Abyss policy = Black

Abyss policy (border management) is treated with Abyss policy.

Tileable

This preserves the seamless properties if your image is a tile pattern.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.