13.5. Illusion

13.5.1. Overview

Figur 17.293. Illusion

Illusion

Original image

Illusion

Filter Illusion applied


With this filter, your image (active layer or selection) looks like a kaleidoscope. This filter duplicates your image in many copies, more or less dimmed and split, and puts them around the center of the image.

13.5.2. Activate the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersMapIllusion….

13.5.3. Indstillinger

Figur 17.294. Illusion filter options

“Illusion” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Division

That's the number of copies you want to apply to image. This value varies from -32 to 64. Negative values invert kaleidoscope rotation.

Illusion type

You have two arrangement types for copies in image:

Figur 17.295. From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4

From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.