8.17. Hvidbalance

Kommandoen Hvidbalance justerer automatisk det aktive lags farver ved at strække den røde, grønne og blå kanal enkeltvis. Det gøres ved at bortskaffe pixelfarver, som bruges af mindre end 0,05 % af pixlerne, i hver ende af det røde, grønne og blå histogram og strække det tilbageværende område så meget som muligt. Det betyder, at pixelfarver, som optræder sjældent i udkanten af histogrammet (måske lidt støv osv.), ikke påvirker minimum- og maksimumværdierne, der bruges til at strække histogrammet, negativt (i modsætning til Stræk kontrast). Ligesom med Stræk kontrast kan der være farvetoneskift i det færdige billede.

Kommandoen er nyttig til billeder med dårlig sort eller hvid. Da sort og hvid bliver mere rene, kan kommandoen være god til forbedring af f.eks. fotografier.

[Bemærk] Bemærk

Denne kommando virker kun på RGB-billeder. Hvis billedet er i gråtoner eller indekseret, er menupunktet deaktiveret.

8.17.1. Aktivér kommandoen

  • Kommandoen kan tilgås fra billedmenulinjen gennem FarverAutoHvidbalance.

8.17.2. Eksempel på Hvidbalance

Figur 16.180. Oprindeligt billede

Oprindeligt billede

Det aktive lag og dets histogrammer for rød, grøn og blå før Hvidbalance.


Figur 16.181. Billede efter kommandoen

Billede efter kommandoen

Det aktive lag og dets histogrammer for rød, grøn og blå efter Hvidbalance. Hvidlige områder i billedet er blevet helt hvide.

Strækning af histogrammerne skaber huller mellem pixelkolonnerne, hvilket giver et stribet udseende.