Navn

Redigér — Tastereferencer for menuen Redigér

Redigér

Fortryd/omgør

Ctrl + Z

Fortryd

Ctrl + Y

Omgør

Udklipsholder

Ctrl + C

Kopiér markering

Ctrl + X

Klip markering

Ctrl + V

Indsæt udklipsholder

Del

Slet markering

Skift + Ctrl + C

Markering til navngivet kopiering

Skift + Ctrl + X

Markering til navngivet klip

Skift + Ctrl + V

Udklipsholder med navneinddeling

[Bemærk] Bemærk

Lægger en kopi af markeringen i GIMPs udklipsholder.

Udfyld

Ctrl + ,

Udfyld med forgrundsfarve

Ctrl + .

Udfyld med baggrundsfarve

Ctrl + ;

Udfyld med mønster