Navn

Redigér — Tastereferencer for menuen Redigér

Redigér

Fortryd/omgør

Ctrl + Z

Fortryd

Ctrl + Y

Omgør

Udklipsholder

Ctrl + C

Kopiér markering

[Bemærk] Bemærk

Lægger en kopi af markeringen i GIMPs udklipsholder.

CtrlSkift + C

Kopiér synlig

Ctrl + X

Klip markering

Ctrl + V

Indsæt udklipsholder

[Bemærk] Bemærk

Placerer udklipsholderens objekter som en flydende markering.

Ctrl + Alt + V

Indsæt på samme placering

Ctrl + Alt + V

Indsæt som nyt billede

Udfyld

Del

Slet markering

Ctrl + ,

Udfyld med forgrundsfarve

Ctrl + .

Udfyld med baggrundsfarve

Ctrl + ;

Udfyld med mønster