Navn

Vis — Tastereferencer for menuen Vis

Vis

Vindue

F10

Hovedmenu

Skift + F10, højreklik

Rullemenu

F11

Fuldskærm til/fra

Tab

Skift synligheden af værktøjskasse- og dialogdokker

Skift + Q

Ekspresmaske til/fra

Ctrl + T

Synlighed af markeringsomrids til/fra

Ctrl + W

Luk dokumentvindue

Skift + J

Centrér billede i vindue

Skift + Ctrl + J

Tilpas billede i vindue

[Bemærk] Bemærk

Menuer kan også aktiveres med Alt plus det bogstav, som er understreget i menunavnet.

Zoom

+

Zoom ind

-

Zoom ud

1

Zoom 1∶1

Ctrl + J

Pak sammen

[Bemærk] Bemærk

Dette tilpasser vinduet til billedstørrelsen.

Ctrl + musehjul

Zoom

Vend og rotér (0°)

!

Nulstil vend og rotér

Rulning (panorering)

pile

Rul lærred

træk med midterste knap

Rul lærred

musehjul

Rul lærred lodret

Skift + musehjul

Rul lærred vandret

[Bemærk] Bemærk

Rulning med tasterne er accelereret, dvs. det går hurtigere, når du trykker på Skift+pile, eller hopper til kanterne med Ctrl+pile.

Linealer og hjælpelinjer

Træk med mus

Træk ud fra den vandrette eller lodrette lineal for at oprette en ny hjælpelinje. Træk en linje hen på linealen for at slette den.

Ctrl + træk med musen

Træk et prøvepunkt ud fra linealerne

Skift + Ctrl + R

Linealer til/fra

Skift + Ctrl + T

Hjælpelinjer til/fra