Navn

Vis — Tastereferencer for menuen Vis

Vis

Vindue

F10

Hovedmenu

Skift + F10, højreklik

Rullemenu

F11

Fuldskærm til/fra

Tab

Toggle the visibility of toolbox and dialogs docks

Skift + Q

Ekspresmaske til/fra

Ctrl + W

Luk dokumentvindue

Shift + J

Center image in window

Shift + Ctrl + J

Fit image in window

[Bemærk] Bemærk

Menuer kan også aktiveres med Alt plus det bogstav, som er understreget i menunavnet.

Zoom

+

Zoom ind

-

Zoom ud

1

Zoom 1∶1

Ctrl + J

Pak sammen

[Bemærk] Bemærk

Dette tilpasser vinduet til billedstørrelsen.

Ctrl+ mouse wheel

Zoom

Flip and Rotate (0°)

!

Reset Flip and Rotate

Scrolling (panning)

arrows

Scroll canvas

middle button drag

Scroll canvas

mouse wheel

Scroll canvas vertically

Shift + mouse wheel

Scroll canvas horizontally

[Bemærk] Bemærk

Scrolling by keys is accelerated, i.e. it speeds up when you press Shift+arrows, or jumps to the borders with Ctrl+arrows.

Linealer og hjælpelinjer

Mouse drag

Drag off the horizontal or vertical ruler to create a new guide line. Drag a line onto the ruler to delete it.

Ctrl + træk med musen

Træk et prøvepunkt ud fra linealerne

Skift + Ctrl + R

Linealer til/fra

Skift + Ctrl + T

Hjælpelinjer til/fra