Navn

Vis — Tastereferencer for menuen Vis

Vis

Vindue

F10

Hovedmenu

Skift + F10, højreklik

Rullemenu

F11

Fuldskærm til/fra

Skift + Q

Ekspresmaske til/fra

Ctrl + W

Luk dokumentvindue

[Bemærk] Bemærk

Menuer kan også aktiveres med Alt plus det bogstav, som er understreget i menunavnet.

Zoom

+

Zoom ind

-

Zoom ud

1

Zoom 1∶1

Ctrl + J

Pak sammen

[Bemærk] Bemærk

Dette tilpasser vinduet til billedstørrelsen.

Linealer og hjælpelinjer

træk med mus

Træk ud fra en lineal for at oprette en hjælpelinje

Ctrl + træk med musen

Træk et prøvepunkt ud fra linealerne

Skift + Ctrl + R

Linealer til/fra

Skift + Ctrl + T

Hjælpelinjer til/fra

[Bemærk] Bemærk

Træk ud fra den vandrette eller lodrette lineal for at oprette en ny hjælpelinje. Træk en hjælpelinje væk fra billedet for at slette den.