Navn

Vinduer — Tastereferencer for menuen Vinduer

Dokbare dialoger

Ctrl + L

Lag

Skift + Ctrl + B

Pensler

Skift + Ctrl + P

Mønstre

Ctrl + G

Farveovergange

Ctrl + Alt + E

Fejlkonsol

[Bemærk] Bemærk

Åbner et nyt dialogvindue, hvis det ikke allerede er åbent, og fokuserer det ellers.

Inden i en dialog

Enter

Angiv den nye værdi

Mellemrum, Enter

Aktivér nuværende knap eller liste

Inden i en dialog med flere faneblade

Ctrl + Alt + Page Up

Skift til faneblad op

Ctrl + Alt + Page Down

Skift til faneblad ned

Inden i en fildialog

Alt + Op

Op-mappe

Alt + Ned

Ned-mappe

Alt + Hjem

Hjemmemappe

Esc

Luk dialog

Diverse elementer

Ctrl + B

Hæv værktøjskassen

Tab

Skift mellem at vise og skjule dokkene