5.4. Zoom

Figur 14.175. Værktøjet Zoom i Værktøjskassen

Værktøjet “Zoom” i Værktøjskassen

Værktøjet Zoom bruges til at ændre zoomniveauet på dit arbejdsbillede. Hvis du blot klikker på billedet, zoomes der ind på hele billedet. Men du kan også klikke og trække musemarkøren for at oprette et zoom-rektangel. Du kan bedre forstå, hvad dette rektangel gør, hvis indstillingen Auto-tilpas vinduesstørrelse ikke er markeret: Du kan se, at indholdet af dette rektangel forstørres eller formindskes, så dets største dimension passer til den tilsvarende dimension i billedvinduet (hvis rektanglets største dimension er bredden, vil det passe til billedvinduets bredde).

5.4.1. Aktivér værktøjet

  • You can get to the Zoom Tool from the image-menu through : ToolsZoom,

  • or by clicking the tool icon: in Toolbox.

5.4.2. Ændringstaster (standard)

Ctrl

Hvis du holder Ctrl nede, når du klikker på et punkt i dit billede, ændres zoomretningen fra at zoome ind til at zoome ud.

Ctrl+Musehjul

Ved at dreje på musehjulet, mens du trykker på Ctrl, ændres zoomniveauet.

5.4.3. Indstillinger

Figur 14.176. Indstillinger til værktøjet Zoom

Indstillinger til værktøjet Zoom

Auto-tilpas vinduesstørrelse

Denne indstilling gør det muligt at ændre størrelsen på lærredet, hvis zoomniveauet kræver det.

Værktøjstilstand

De to tilgængelige valgmuligheder bruges til at ændre zoomretningen mellem at zoome ind og zoome ud.

5.4.4. Zoommenu

Værktøjet Zoom er ikke den eneste måde at zoome et billede på. Zoom-menuen giver adgang til flere funktioner til ændring af billedets forstørrelsesgrad. For eksempel kan du nemt vælge et nøjagtigt forstørrelsesniveau i denne menu.