11.10. Waterpixels

11.10.1. Overview

Superpixels based on the watershed transformation.

11.10.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersArtisticWaterpixels….

11.10.3. Indstillinger

Figur 17.211. Waterpixels options

“Waterpixels” options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Superpixels size

TODO

Gradient smoothness

TODO

Spatial regularization

TODO

Superpixels color

TODO

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.