11.10. Waterpixels

11.10.1. Overview

Waterpixels is a filter based on superpixels and the watershed transformation. These algorithms are used to divide images in regions with similar color values.

[Bemærk] Bemærk

This filter can be slow to update on larger images.

11.10.2. Activating the filter

This filter can be found in the menu under FiltersArtisticWaterpixels….

11.10.3. Indstillinger

Figur 17.212. Waterpixels options

“Waterpixels” options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Superpixels size

The size of the area used to pick a value from. Larger values means you will get less color regions.

Gradient smoothness

The smoothness of the gradient used in the computation. Higher values have less irregular borders.

Spatial regularization

Specifies how regular the regions should be. Low values are irregular. The higher the value, the more the regions start looking like squares.

Superpixels color

This selects how to choose the color for each region. By default Average is used. Which takes the average color of the pixels in the region. The other option is Random, which uses a random color.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.