Del I. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
1. Velkommen til GIMP
1.1. Forfattere
1.2. GIMPs hjælpesystem
1.3. Funktionalitet og anvendelsesmuligheder
2. What's new in GIMP 2.10.18?
2. Fyr op under GIMP
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Starting GIMP the first time
2.1. Finally . . .
3. De første skridt med Wilber
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedets størrelse til udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Adskil et objekt fra dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. Kom videre når du sidder fast
1. Kom videre når du sidder fast
1.1. Sidder fast!
1.2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer