Del I. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
1. Velkommen til GIMP
1.1. Forfattere
1.2. GIMPs hjælpesystem
1.3. Funktionalitet og anvendelsesmuligheder
2. What's new in GIMP
2. Fire up GIMP
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. First Steps with GIMP
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedets størrelse til udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Adskil et objekt fra dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. What to do if you are stuck
1. Indledning
2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer
2.1. Der er en flydende markering
2.2. Markeringen er skjult
2.3. You are acting outside the selection
2.4. Det aktive tegneobjekt er ikke synligt
2.5. Det aktive tegneobjekt er gennemsigtigt
2.6. Du forsøger at arbejde uden for laget
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. Billedet er i tilstanden indekseret farve.
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. No visible effect when trying to use the move tool, rotate or other transform tool
2.11. Viskelæder og pensler virker ikke mere
2.12. Eraser does not make area transparent
2.13. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
2.14. The crop tool leaves an empty area after cropping
2.15. I've been waiting for a long time and GIMP is not responding
2.16. General guidelines on what to check if you are stuck
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing
3.4. The area showing the opened images at the top is missing
4. How to fix problems exporting images
4.1. I am exporting to a jpeg image and my transparent area turned white or black
4.2. I am exporting to a gif image and the colors changed