Kapitel 6. Få billeder ud af GIMP

Indholdsfortegnelse

1. Filer
1.1. Gem/eksportér billeder
1.2. Filformater
2. Forbered dine billeder til nettet
2.1. Billeder med et optimalt forhold mellem størrelse og kvalitet
2.2. Reducér filstørrelsen endnu mere
2.3. Gem billeder med gennemsigtighed

1. Filer

GIMP kan læse og skrive en lang række formater for grafikfiler. Med undtagelse af GIMPs egen XCF-filtype foretages filhåndtering af udvidelsesmoduler. Dermed er det relativt let at udvide GIMPs evne til at håndtere nye filtyper, når behovet opstår.

1.1. Gem/eksportér billeder

[Bemærk] Bemærk

I tidligere udgaver af GIMP bevarede et billede sit format (f.eks. JPG eller PNG), når det blev indlæst og blev også gemt i dette format med Gem. Fra og med GIMP-2.8 indlæses/importeres i XCF-formatet som et nyt projekt. F.eks. vil et billede som solsikke.png blive indlæst som*[solsikke] (importeret)-1.0 (indekseret farve, 1 lag). Stjernen (*) forrest indikerer, at filen er ændret. Billedet vil blive gemt somsolsikke.xcf ved brug af Gem. For at gemme billedet i et andet format anvendes Eksportér.

Når du er færdig med at arbejde med et billede, vil du gerne gemme resultatet (faktisk er det en god idé også at gemme undervejs: GIMP er et robust program, men vi har hørt rygter, formodentlig apokryfe, om, at det ved sjældne og mystiske lejligheder er brudt ned). De fleste filformater, som GIMP kan åbne, kan det også gemme i. Et filformat er specielt, nemlig GIMPs eget format XCF, og formatet er nyttigt, da alt vedrørende billedet gemmes (dvs. næsten alt; information om fortryd gemmes ikke). XCF-formatet er særligt egnet til at gemme midlertidige resultater og til at gemme billeder, der senere skal åbnes igen i GIMP. XCF-filer kan ikke læses af de fleste andre programmer til billedfremvisning, så når du er færdig, vil du sikkert også gerne eksportere billedet til et mere bredt anvendt format som f.eks. JPEG, PNG, TIFF osv.

1.2. Filformater

Der findes flere kommandoer til at gemme billeder med. En liste indeholdende information om deres anvendelse kan findes i afsnittet om Filmenuen.

GIMP lader dig eksportere de billeder, du laver, til en række formater. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det eneste format, som kan gemme al information om et billede inkl. lag, gennemsigtighed osv., er GIMPs eget XCF-format. Alle andre formater bevarer nogle billedegenskaber og mister andre. Det er dit eget ansvar at forstå egenskaberne af det format, du vælger.

Når et billede eksporteres, ændrer det ikke selve billedet, så du mister ikke noget ved at eksportere. Se Eksportér fil.

[Bemærk] Bemærk

Når du lukker et billede (f.eks. ved at afslutte GIMP), bliver du advaret, hvis billedet er “snavset”, dvs. hvis det er blevet ændret uden efterfølgende at blive gemt (der er en stjerne foran billedets navn).

Figur 6.1. Advarsel ved lukning

Advarsel ved lukning

Gemmes et billede i et hvilket som helst format, betragtes billedet som værende “ikke snavset”, også selvom filformatet ikke indeholder al information om billedet.

1.2.1. Eksportér billede som GIF

Figur 6.2. Dialogen Eksportér billede som GIF

Dialogen Eksportér billede som GIF

[Advarsel] Advarsel

Filformatet GIF understøtter ikke nogle grundlæggende billedegenskaber som f.eks. udskriftsopløsning. Vælg et andet filformat, som f.eks. PNG, hvis du har brug for disse egenskaber.

GIF-indstillinger
Indlæs gradvist

Afkrydses Indlæs gradvist, vil et billede på en webside blive vist progressivt, efterhånden som det hentes. Progressiv billedvisning er nyttig på langsomme internetforbindelser, fordi du kan stoppe et billede, som ikke har interesse. Gradvis indlæsning er mindre nyttig i dag med vores hurtigere internetforbindelser.

GIF-kommentar

GIF-kommentar understøtter kun 7-bit ASCII-tegnsættet. Bruger du tegn uden for 7-bit ASCII-tegnsættet, vil GIMP eksportere billedet uden kommentaren og informere dig om, at kommentaren ikke blev gemt.

Indstillinger for animeret GIF
Uendelig løkke

Afkrydses denne indstilling, vil animationen afspilles igen og igen, indtil du stopper den.

Ventetid mellem billeder hvis ikke angivet

Du kan angive ventetiden (i millisekunder) mellem billeder, hvis det ikke er blevet angivet før. I så fald kan du ændre hver ventetid i dialogen Lag.

Billedkassering hvis ikke angivet

Hvis det ikke er blevet angivet før, kan du indstille, hvordan billeder vil blive overlejret. Du kan vælge mellem tre muligheder:

 • Jeg er ligeglad: Anvendes hvis alle lagene er uigennemsigtige. Lag vil overskrive det, som ligger nedenunder.

 • Kumulative lag (sæt sammen): Tidligere billeder vil ikke blive slettet, når et nyt vises.

 • Et billede pr. lag (erstat): Tidligere billeder vil blive slettet, inden et nyt vises.

Brug ventetiden ovenfor til alle billeder

Selvforklarende.

Brug kassering ovenfor til alle billeder

Selvforklarende.

1.2.2. Eksportér billede som HEIF/HEIC

HEIF står for High Efficiency Image File Format. Kendes også som HEIC (High Efficiency Image Coding).

Dobbelt så meget information kan gemmes i et HEIF-billede som i et JPEG-billede af samme størrelse, hvilket giver en bedre kvalitet. Frem til oktober 2019 har ingen browsere indbygget understøttelse af HEIF.

Få mere at vide på Wikipedia.

Figur 6.3. Dialogen Eksportér billede som HEIF/HEIC

Dialogen Eksportér billede som HEIF/HEIC

Disse valgmuligheder er selvforklarende.

1.2.3. Eksportér billede som JPEG

JPEG-filer plejer at have filendelsen .jpg, JPG eller .jpeg. Filformatet er meget udbredt, fordi det komprimerer billeder meget effektivt, mens tab af billedkvalitet minimeres. Intet andet format kommer i nærheden af samme grad af komprimering. Formatet understøtter dog ikke gennemsigtighed eller flere lag.

Figur 6.4. Dialogen Eksportér billede som JPEG

Dialogen Eksportér billede som JPEG

JPEG-algoritmen er meget kompleks og involverer et forvirrende antal indstillinger, hvis betydning rækker ud over formålet med denne dokumentation. Med mindre du er JPEG-ekspert, så er parameteren kvalitet den eneste, du behøver ændre på.

Kvalitet

Når du gemmer en fil i JPEG-formatet, vises en dialog, som lader dig indstille kvalitetsniveauet, der går fra 0 til 100. Værdier over 95 er generelt ikke nyttige. Standardkvaliteten på 90 giver sædvanligvis et fremragende resultat, men i mange tilfælde kan kvaliteten sættes lavere uden synlig forværring af billedkvaliteten. Du kan teste effekten af forskellige kvalitetsindstillinger ved at afkrydse Forhåndsvis i billedvindue i JPEG-dialogen.

[Bemærk] Bemærk

Bemærk, at tallet for JPEG-kvalitetsniveauet betyder noget forskelligt i forskellige programmer. Gemmes et billede i GIMP med et kvalitetsniveau på 80, kan det ikke nødvendigvis sammenlignes med et billede gemt med samme kvalitetsniveau i et andet program.

Brug kvalitetsindstillingerne fra det oprindelige billede

Hvis en særlig kvalitetsindstilling (eller kvantiseringstabel) blev tilføjet til billedet, da det blev indlæst, så lader denne indstilling dig bruge den i stedet for standardindstillingen.

Har du kun foretaget nogle få ændringer i billedet, så vil genbrug af den samme kvalitetsindstilling give næsten samme kvalitet og filstørrelse som det oprindelige billede. Dette vil minimere tabene forårsaget af kvantiseringstrinnet sammenlignet med, hvad der vil ske med brug af andre kvalitetsindstillinger.

Er kvalitetsindstillingen i den oprindelige fil ikke bedre end dine standardkvalitetsindstillinger, så vil indstillingen Brug kvalitetsindstillingerne fra det oprindelige billede være tilgængelig, men ikke aktiveret. Det sikrer, at du som minimum får kvaliteten angivet i din standardindstilling. Foretog du ikke større ændringer i billedet og vil gemme det i samme kvalitet som det oprindelige, kan du gøre det ved at aktivere denne indstilling.

Vis forhåndsvisning i billedvindue

Afkrydses denne indstilling, vises enhver ændring af kvaliteten (eller enhver anden JPEG-parameter) direkte i billedet (Dette ændrer ikke billedet: Billedet vender tilbage til sin oprindelige tilstand, når JPEG-dialogen lukkes).

Behold metadata

Har det indlæste billede Exif-, XMP- eller IPTC-metadata, bevares de, og du kan vælge, om de skal bevares ved eksport til JPEG.

Gem miniature, Gem farveprofil

Mange programmer bruger den lille miniature til en hurtig forhåndsvisning.

Kommentar

Du kan redigere kommentaren til det indlæste billede eller skrive en ny.

Avancerede indstillinger

Lidt information om de avancerede indstillinger:

Optimér

Aktiveres denne indstilling, vil der ske en optimering af entropikodningsparametrene. Resultatet er typisk en mindre fil, som tager længere tid at generere.

Udglatning

JPEG-komprimering medfører artefakter. Ved at bruge denne indstilling kan billedet udglattes, når det gemmes, hvorved artefakterne formindskes. Billedet vil dog blive lidt sløret.

Brug aritmetisk kodning

Aritmetisk kodning er en form for entropikodning (en måde at komprimere tabsfrit på), som siden GIMP 2.10 kan bruges ved eksport til JPEG. Billeder med aritmetisk kodning kan være 5 – 10 % mindre. Ældre programmer kan dog have problemer med at åbne dem.

Anvend genstartsmarkeringer

Billedfilen kan indeholde markeringer, som tillader indlæsning af billedet i segmenter. Afbrydes forbindelsen, mens billedet på en webside indlæses, kan indlæsningen genoptages fra den næste markering.

Interval (MCU-rækker)

JPEG-billeder gemmes som en række komprimerede, kvadratiske fliser kaldet MCU (Minimum Coding Unit). Du kan angive størrelsen af disse fliser (i pixels).

Progressiv

Aktiveres denne indstilling, vil billeddelene blive gemt i en rækkefølge, som tillader progressiv forbedring over en langsom internetforbindelse. Indstillingen progressiv for JPEG har samme formål som indstillingen indlæs gradvist for GIF. Desværre medfører aktivering af indstillingen progressiv lidt større filer end uden.

Undersampling

Det menneskelige øje er ikke ensartet følsomt over hele farvespektret. Komprimeringen kan udnytte dette til at behandle farver, der er ganske lidt forskellige, og som øjet opfatter som næsten ens, som identiske farver. Tre metoder er til rådighed:

 • 1×1,1×1,1×1 (bedste kvalitet): Kaldes ofte (4∶4∶4). Giver den bedste kvalitet med bevarelse af kanter og kontrastfarver, men giver mindre komprimering.

 • 2×1,1×1,1×1 (4∶2∶2): Standarden for undersampling. Giver normalt et godt forhold mellem billedkvalitet og filstørrelse. Der er tilfælde, hvor ingen undersampling (4∶4∶4) giver en væsentligt forbedret billedkvalitet, f.eks. hvis billedet indeholder fine detaljer såsom tekst på en ensartet baggrund eller næsten ensfarvede billeder.

 • 1×2,1×1,1×1: Lig (1×2,1×1,1×1), men chromasampling sker i vandret retning og ikke i lodret retning, som hvis billedet var blevet drejet.

 • 2×2,1×1,1×1 (mindste fil): Kaldes ofte (4∶2∶0). Giver den mindste filstørrelse. Passer til billeder med svage kanter, men giver mindre mættede farver.

DCT-metode

DCT betyder diskret cosinustransformering og er første skridt i JPEG-algoritmen, der fører fra det rumlige til frekvensdomænet. Valgmulighederne er kommatal, heltal (standard) og hurtigt heltal.

 • Kommatal: Kommatalsmetoden er en anelse mere nøjagtig end heltalsmetoden, men er meget langsommere, med mindre din computer har hurtig hardware til beregning med kommatal. Bemærk, at resultatet af kommatalsmetoden kan variere en smule fra computer til computer, mens heltalsmetoden skulle give samme resultat på alle computere.

 • Heltal (standard): Hurtigere end kommatal, men ikke lige så nøjagtig.

 • Hurtigt heltal: Denne metode er meget mindre nøjagtig end de to andre.

1.2.4. Eksportér billede som PNG

Figur 6.5. Dialogen Eksportér billede som PNG

Dialogen “Eksportér billede som PNG”

Gradvis indlæsning (Adam7)

Afkrydses Indlæs gradvist, vil et billede på en webside blive vist progressivt, efterhånden som det hentes. Progressiv billedvisning er nyttig på langsomme internetforbindelser, fordi du kan stoppe et billede, som ikke har interesse. Gradvis indlæsning er mindre nyttig i dag med vores hurtigere internetforbindelser.

Gem baggrundsfarve

Har billedet mange gennemsigtighedsniveauer, vil internetbrowsere, som kun genkender to niveauer, bruge værktøjskassens baggrundsfarve i stedet. Internet Explorer op til version 6 brugte ikke denne information.

Gem gamma

Med gammakorrektion kan der korrigeres for forskelle i, hvordan computere fortolker farveværdier. Med denne indstilling gemmes information om gamma i PNG-filen, som den er på din skærm. På andre computere kan brugere kompensere, så billedet hverken er for mørkt eller for lyst.

Gem lagforskydning

PNG understøtter en forskydningsværdi kaldet oFFs chunk, som indeholder data om placering. Desværre virker understøttelsen af PNG-forskydning i GIMP ikke, eller er ikke kompatibel med andre programmer, og har været det længe. Aktivér ikke lagforskydning, men lad GIMP forene lagene, før billedet gemmes, og der vil ikke være nogen problemer.

Gem opløsning

Gem billedets opløsning (i ppi, pixels pr. inch).

Gem oprettelsesdato

Datoen filen blev gemt.

Gem kommentar

Du kan læse kommentaren i Billedegenskaber.

Gem farveværdier fra gennemsigtige pixels

Når denne indstilling er afkrydset, gemmes farveværdierne, selv hvis pixlerne er helt gennemsigtige. Det er kun muligt med et enkelt lag og ikke med en forenet komposition. Når et billede med flere lag eksporteres til et filformat med et enkelt lag, kan GIMP ikke bevare de gennemsigtige pixels' farveværdier.

Pixelformat

Er ikke skrevet endnu

Komprimeringsniveau

Da komprimering er tabsfri, er den eneste grund til at bruge et lavere komprimeringsniveau end 9, at komprimeringen på en langsom computer kan tage lang tid. Der er ikke noget at være bange for ved dekomprimering: Hastigheden er den samme uanset komprimeringsniveauet.

Behold metadata

Har det indlæste billede Exif-, XMP- eller IPTC-metadata, bevares de, og du kan vælge, om de skal bevares ved eksport til PNG.

Gem standardværdier

Klik for at gemme de aktuelle indstillinger. Senere kan du bruge Indlæs standardværdier for at indlæse de gemte indstillinger.

[Bemærk] Bemærk

PNG-formatet understøtter billeder med indekserede farver. Anvendes færre farver, giver det en mindre fil. Det er særligt nyttigt til billeder til nettet (se Afsnit 6.6, “Indexed mode”).

Computere arbejder med blokke af 8 bit kaldet en byte. En byte tillader 256 farver. Det hjælper ikke at reducere antallet af farver til mindre end 256: Der vil stadig bruges en byte og filen vil ikke blive mindre. PNG8-formatet anvender, ligesom GIF, kun en bit til gennemsigtighed, så kun to tilstande er mulige: gennemsigtig eller uigennemsigtig.

Skal PNG-gennemsigtighed vises fuldt og helt i Internet Explorer, kan du bruge AlphaImageLoader DirectX-filteret i koden til din webside (se Microsoft Knowledge Base [MSKB-294714]). Dette er ikke nødvendigt til Internet Explorer version 7 og senere.

1.2.5. Eksportér billede som TIFF

Figur 6.6. Dialogen Eksportér billede som TIFF

Dialogen Eksportér billede som TIFF

Komprimering

Med denne indstilling kan du vælge den algoritme, der skal anvendes til komprimering af billedet.

 • Ingen: Hurtig og tabsfri, men filen bliver meget stor.

 • LZW: Billedet komprimeres med Lempel-Ziv-Welch-algoritmen, som er en tabsfri metode. Den er gammel, men effektiv og hurtig. Find mere information her: [WKPD-LZW].

 • PackBits: hurtig og enkel komprimeringsmetode til rækkekomprimering af data. Apple introducerede PackBits-formatet med udgivelsen af MacPaint på Macintosh-computeren. En PackBits-datastrøm består af pakker med en byte header efterfulgt af data (Kilde: [WKPD-PACKBITS]).

 • Udpak (deflate): Tabsfri datakomprimeringsalgoritme, som anvender en kombination af LZ77-algoritmen og Huffman-kodning. Anvendes også i Zip-, Gzip- og PNG-filformaterne (Kilde: [WKPD-DEFLATE]).

 • JPEG: God komprimeringsalgoritme, men er ikke tabsfri.

 • CCITT Group 3-fax og CCITT Group 4-fax: Sort og hvidt-format udviklet til overførsel af billeder via fax.

  [Bemærk] Bemærk

  Disse indstillinger kan kun vælges, hvis billedet er indekseret og reduceret til to farver. Brug BilledeTilstandIndekseret … for at ændre billedet til indekserede farver. Sørg for at vælge Brug sort og hvid (1 bit) palet.

Gem lag

Fra og med GIMP 2.10.12 kan lag gemmes ved eksport til TIFF.

Gem farveværdier fra gennemsigtige pixels

Med denne indstilling gemmes farveværdierne, også selvom pixlerne er helt gennemsigtige.

Kommentar

I dette tekstfelt kan man indtaste en kommentar, som hører til billedet.

Behold metadata

Har det indlæste billede Exif-, XMP- eller IPTC-metadata, bevares de, og du kan vælge, om de skal bevares ved eksport til TIFF.

1.2.6. Eksportér billede som MNG

Figur 6.7. Dialogen Eksportér billede som MNG

Dialogen Eksportér billede som MNG

MNG står for Multiple-Image Network Graphics.

Konqueror er den eneste webbrowser, som genkender MNG-animationsformatet. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics for mere information.