8.6. Sobel

8.6.1. Overview

Figur 17.170. Applying example of the Sobel filter

Applying example of the Sobel filter

Original image

Applying example of the Sobel filter

Filter Sobel applied


Sobel's filter detects horizontal and vertical edges separately on a scaled image. Color images are turned into RGB scaled images. As with the Laplace filter, the result is a transparent image with black lines and some rest of colors.

8.6.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectSobel….

8.6.3. Indstillinger

Figur 17.171. Sobel filter options

Sobel filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Horizontal

Renders near horizontal edges.

Vertical

Renders near vertical edges.

Keep sign

This option allows you to set how the filter will work if you have selected one direction for use only: a flat relief with bumps and hollows will be created.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.