4.7. Skift tilstanden

Som med alt andet kommer billeder i forskellige slags og har forskellige formål. Nogle gange er lille størrelse vigtig (til hjemmesider), og andre gange ønsker du at bevare en høj farvedybde (f.eks. et familieportræt). GIMP kan håndtere alt dette og mere til primært ved at skifte mellem tre fundamentale tilstande, som det fremgår af denne menu. For at skifte dit billede til en af disse tilstande skal du åbne det og følge menuen og klikke på den ønskede tilstand.

Figur 3.32. Dialog til at ændre tilstanden

Dialog til at ændre tilstanden

RGB: Dette er standardtilstanden, som anvendes til billeder af høj kvalitet og kan vise millioner af farver. Dette er også tilstanden til det meste af dit arbejde med billeder inkl. skalering, beskæring og endda vending. I RGB-tilstanden består hver pixel af tre komponenter: R (Rød), G (Grøn) og B (Blå). Intensiteten af hver af disse varierer fra 0–255. Hver pixels farve er en kombination af disse tre komponenter.

Indexed- This is the mode usually used when file size is of concern, or when you are working with images with few colors. It involves using a fixed number of colors (256 or less) for the entire image to represent colors. By default, when you change an image to a paletted image, GIMP generates an optimum palette to best represent your image.

Figur 3.33. Dialogen Konvertér billede til indekserede farver

Dialogen “Konvertér billede til indekserede farver”

Da den nødvendige information til at repræsentere hver pixels farve er mindre, er filstørrelsen som forventet mindre. Nogle gange er indstillinger i de forskellige menuer nedtonede tilsyneladende uden god grund. Det betyder, at filteret eller indstillingen ikke kan anvendes, når billedet er i den aktuelle tilstand. Skiftes tilstanden til RGB, burde det løse problemet. Virker RGB-tilstanden heller ikke, kræver indstillingen måske, at laget har mulighed for at blive gennemsigtigt. Dette gøres nemt via LagGennemsigtigTilføj alfakanal.

Figur 3.34. Tilføj alfakanal

Tilføj alfakanal

Gråtoner: Gråtonebilleder indeholder kun nuancer af grå. Denne tilstand har nogle specifikke anvendelser, og billedet optager mindre plads på disken i nogle formater. Gråtoner anbefales ikke til generel brug, da mange programmer ikke kan læse formatet.

Det er ikke nødvendigt at konvertere et billede til en specifik tilstand, før du gemmer det i dit foretrukne format, da GIMP er smart nok til at eksportere billedet korrekt.