5.2. Kurver

Figur 14.170. Værktøjet Kurver

Værktøjet Kurver

The Paths tool allows to create complex selections called Bézier Curves, a bit like Lasso but with all the adaptability of vectorial curves. You can edit your curve, you can paint with your curve, or even save, import, and export the curve. You can also use paths to create geometrical figures. Paths have their own dialog box: Dialog.

5.2.1. Aktivér værktøjet

You can get this tool in several ways:

  • In the main menu through ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon: in the Toolbox.

  • By using the B keyboard shortcut.

5.2.2. Ændringstaster (standard)

[Bemærk] Bemærk

Hjælpemeddelelser dukker op i bunden af billedvinduet for at hjælpe dig med alle disse taster.

Skift

Denne tast har flere funktioner afhængig af sammenhængen. Se Indstillinger for flere detaljer.

Ctrl ; Alt

Der er tre måder at arbejde med værktøjet Kurver på: Design, Redigér og Flyt. Ctrl-tasten skifter mellem Design og Redigér. Alt (eller Ctrl+Alt) skifter mellem Design og Flyt.

5.2.3. Indstillinger

Figur 14.171. Værktøjsindstillinger for Kurver

Værktøjsindstillinger for “Kurver”

Normalt vises værktøjsindstillingerne i et vindue under værktøjskassen, så snart du aktiverer et værktøj. Hvis de ikke gør, kan du få adgang til dem fra billedmenulinjen via VinduerDokbare vinduerVærktøjsindstillinger, som åbner indstillingsvinduet for det valgte værktøj.

Designtilstand

Som standard er dette værktøj i tilstanden Design. Du tegner kurven ved at klikke successivt. Du kan flytte kontrolpunkter ved at klikke på dem og trække dem. Mellem kontrolpunkterne er der segmenter.

Tallene er trin til at tegne en lige kurve med to segmenter.

Buede segmenter bygges nemt ved at trække et segment eller et nyt knudepunkt. Blå pile angiver kurve. Der vises to små håndtag, som du kan trække i for at bøje kurven.

[Vink] Vink

For hurtigt at lukke kurven skal du trykke på Ctrl-tasten og klikke på det første kontrolpunkt. I tidligere versioner konverterede klik inde i en lukket kurve den til en markering. Nu kan du bruge knappen Markering fra kurve eller knappen Kurve til markering i dialogen Kurver.

[Vink] Vink

Når du har to håndtag, fungerer de som standard symmetrisk. Slip trykket på museknappen for at flytte håndtagene individuelt. Skift-tasten tvinger håndtagene til at være symmetriske igen.

Flere funktioner er tilgængelige i Design-tilstand:

Indsæt et nyt knudepunkt: Når du trykker på Ctrl og holder musemarkøren over den eksisterende kurve, skifter musemarkøren til “+”-tegnet. Hvis du klikker, oprettes et nyt kurveknudepunkt i det punkt på kurven, du holder musemarkøren over.

Flyt et eller flere knudepunkter: På et knudepunkt bliver musemarkøren til et kors med 4 pile. Du kan klikke og trække i det. Du kan vælge flere knudepunkter med Skift og klikke og flytte dem ved at klikke og trække. Ved at trykke på Ctrl+Alt kan du flytte hele kurven som en markering.

Ændr håndtag: Du skal først redigere et knudepunkt. Der vises et håndtag. Træk i det for at bøje kurven. Tryk på Skift for at skifte til symmetriske håndtag.

Ændr segment: Når musemarkøren bevæger sig over et segment, bliver den til et kryds med 4 pile. Klik og træk i det for at bøje segmentet. Så snart du flytter det, vises der håndtag i begge ender af segmentet. Tryk på Skift-tasten for at skifte til symmetriske håndtag.

Tilføj en ny underkurve: Når du trykker på Skift og holder musemarkøren uden for den eksisterende kurve, begynder musemarkøren at vise en firkant. Hvis du klikker, laver du en underkurve, som ikke er forbundet med andre kurver, men som betragtes som en del af kurven.

Redigeringstilstand

Redigér udfører funktioner, som ikke er tilgængelige i Design-tilstanden. I denne tilstand kan du kun arbejde på den eksisterende kurve. Når musemarkøren ikke er på kurven, ændres markøren til en lille cirkel med en streg igennem, og du kan ikke redigere kurven.

Tilføj et segment mellem to knudepunkter: Klik på et knudepunkt i den ene ende af kurven for at aktivere den. Markøren er som et union-symbol. Klik på et andet knudepunkt for at forbinde begge knudepunkter. Dette er nyttigt, når du skal forbinde komponenter, som ikke er lukkede.

Fjern et segment fra en kurve: Tryk på Skift+Ctrl-tastekombinationen, og peg på et segment. Musemarkøren bliver til et “-”-tegn. Klik for at slette segmentet.

Føj et knudepunkt til en kurve: Peg på et segment. Markøren bliver til “+”. Klik der, hvor du vil placere det nye kontrolpunkt.

Fjern et knudepunkt: Mens du trykker på Skift+Ctrl-tastekombinationen, peger du på et knudepunkt. Markøren bliver til “-”. Klik for at slette knudepunktet.

Føj et håndtag til et knudepunkt: Peg på et knudepunkt. Markøren bliver til en lille hånd. Træk i knudepunktet: Håndtaget vises. Ved at trykke på Skift skiftes til symmetriske håndtag.

Fjern et håndtag fra et knudepunkt: Mens du trykker på Skift+Ctrl-tastekombinationen, skal du pege på et håndtag. Markøren bliver ikke til det forventede “-” og forbliver en hånd. Klik for at slette håndtaget.

[Pas på] Pas på

Der er ingen advarsel, før man fjerner et knudepunkt, et segment eller et håndtag.

Flyt-tilstand

Tilstanden Flyt gør det muligt at flytte en eller alle komponenter i en kurve. Du skal blot klikke på kurven og trække.

Hvis du har flere komponenter, er det kun den valgte, der flyttes. Hvis du klikker og trækker uden for kurven, flyttes alle komponenter. Ved at trykke på Skift skifter du mellem at flytte alle komponenter og kun valgte komponenter.

Polygonal

Med denne indstilling er segmenterne kun lineære. Håndtag er ikke tilgængelige, og segmenterne bøjes ikke, når de flyttes.

Markering fra kurve

Denne knap gør det muligt at lave en markering, som er baseret på kurven i dens nuværende tilstand. Denne markering er markeret med de sædvanlige “marcherende myrer”. Bemærk, at kurven stadig er til stede. Det aktuelle værktøj er stadig kurveværktøjet, og du kan ændre denne kurve uden at ændre markeringen, der er blevet uafhængig. Hvis du skifter værktøj, bliver kurven usynlig, men den er fortsat til stede i dialogen Kurver, og du kan genaktivere den.

Er kurven ikke lukket, vil GIMP lukke den med en lige linje.

Som værktøjstippet fortæller, vil et tryk på Skift, når du klikker på knappen, tilføje den nye markering til en allerede eksisterende. Hvis du trykker på Ctrl, trækkes markeringen fra den eksisterende markering, og tastekombinationen Skift+Ctrl gennemskærer de to markeringer.

Udfyld kurve

Udfylder en lukket kurve med en enkelt farve eller et mønster.

Optegn kurve

Se Afsnit 3.21, “Bestryg bane” og Afsnit 5, “ Kurver.

See the Path concept.