5.10. Skift

5.10.1. Overview

Figur 17.72. Example for the Shift filter

Example for the Shift filter

Original image

Example for the Shift filter

Filter Shift applied


It shifts all pixel rows, horizontally or vertically, in the current layer or selection, on a random distance and within determined limits.

5.10.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersDistortsShift….

5.10.3. Indstillinger

Figur 17.73. Shift filter options

“Shift” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Skift

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original..........Right: shift = 100 horizontally

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.