5.2. Kurveegenskaber

Ligesom lag og kanaler er kurver dele af et billede. Når et billede gemmes i GIMPs eget XCF-filformat, gemmes tilhørende kurver sammen med det. En liste over billedets kurver kan ses i dialogen Kurver, hvor kurverne også kan manipuleres. Du kan flytte en kurve fra et billede til et andet ved at kopiere og indsætte det med pop op-menuen i dialogen Kurver eller ved at trække et ikon fra listen over på det ønskede billede.

GIMPs kurver tilhører en matematisk type kaldet Bézier-kurver. Det betyder, at de er definerede ved ankre og håndtag. Ankre er punkter, som kurven går igennem. Håndtag definerer en kurves retning, når den går gennem et ankerpunkt; hvert ankerpunkt har to håndtag.

Kurver kan være meget komplekse. Opretter du dem i hånden med værktøjet kurver, indeholder de sandsynligvis kun nogle få ankerpunkter (med mindre du er manisk), men opretter du dem ved at konvertere en markering eller tekst til kurver, kan de nemt indeholde i hundredvis eller måske endda tusindvis af ankerpunkter.

En kurve kan indeholde flere komponenter. En komponent er en del af en kurve, hvis ankerpunkter alle er forbundne med hinanden gennem kurvestykker. Med mange komponenter i kurver kan man konvertere dem til markeringer med flere enkeltstående dele.

En kurves komponenter kan være enten åbne eller lukkede: Lukkede betyder, at det sidste ankerpunkt er forbundet med det første. Transformeres en kurve til en markering, vil åbne komponenter automatisk blive konverteret til lukkede komponenter ved at forbinde det sidste ankerpunkt til det første med en ret linje.

Kurvestykker kan være enten rette eller buede. En kurve kaldes polygonal, hvis alle kurvestykkerne er rette linjer. Et nyoprettet kurvestykke er altid en ret linje. Ankerpunkternes håndtag ligger oven på ankerpunkterne, så håndtagene ingen længde har, hvilket giver rette linjer. Træk et håndtag væk fra dets ankerpunkt for at ændre en ret linje til et buet kurvestykke.

Kurver forbruger meget få ressourcer især sammenlignet med billeder: 1 kilobyte hukommelse er nok til selv en kompleks kurve, da kun ankrenes og håndtagenes koordinater skal lagres. Det rækker ikke engang til at lagre et lille RGB-lag på 20×20 pixel. Derfor kan man have hundredvis af kurver i et billede, uden det belaster systemet nævneværdigt; hvor meget hundredvis af kurver belaster dig, er et helt andet spørgsmål. Selv en kurve med tusindvis af stykker forbruger minimalt med ressourcer sammenlignet med et typisk lag eller en typisk kanal.

Kurver kan oprettes og manipuleres med værktøjet Kurver.