5.2. Kurveegenskaber

Ligesom lag og kanaler er kurver dele af et billede. Når et billede gemmes i GIMPs eget XCF-filformat, gemmes tilhørende kurver sammen med det. En liste over billedets kurver kan ses i dialogen Kurver, hvor kurverne også kan manipuleres. Du kan flytte en kurve fra et billede til et andet ved at kopiere og indsætte det med pop op-menuen i dialogen Kurver eller ved at trække et ikon fra listen over på det ønskede billede.

GIMPs kurver tilhører en matematisk type kaldet Bézier-kurver. Det betyder, at de er definerede ved ankre og håndtag. Ankre er punkter, som kurven går igennem. Håndtag definerer en kurves retning, når den går gennem et ankerpunkt; hvert ankerpunkt har to håndtag.

Paths can be very complex. If you create them by hand using the Paths tool, they probably won't contain more than a few dozen anchor points and usually a less than that. However, if you create them by transforming a selection into a path, or by transforming text into a path, the result can easily contain hundreds or even thousands of anchor points.

En kurve kan indeholde flere komponenter. En komponent er en del af en kurve, hvis ankerpunkter alle er forbundne med hinanden gennem kurvestykker. Med mange komponenter i kurver kan man konvertere dem til markeringer med flere enkeltstående dele.

En kurves komponenter kan være enten åbne eller lukkede: Lukkede betyder, at det sidste ankerpunkt er forbundet med det første. Transformeres en kurve til en markering, vil åbne komponenter automatisk blive konverteret til lukkede komponenter ved at forbinde det sidste ankerpunkt til det første med en ret linje.

Path segments can be either straight or curved. A path is called polygonal if all of its segments are straight. A new path segment is always created straight; the handles for the anchor points are directly on top of the anchor points, yielding handles of zero length, which produces straight-line segments. Drag a handle away from an anchor point to cause a segment to curve.

One nice thing about paths is that they use very few resources, especially in comparison with images. Representing a path in RAM requires storing only the coordinates of its anchors and handles. Therefore, it is possible to have literally hundreds of paths in an image without causing any significant stress to your system. Even a path with thousands of segments consumes minimal resources in comparison to a typical layer or channel.

Paths can be created and manipulated using the Paths tool.