5.7. Kurver og SVG-filer

SVG (Scalable Vector Graphics) er et tiltagende populært filformat til vektorgrafik, hvor grafiske elementer repræsenteres i et opløsningsuafhængigt format i modsætning til rastergrafik, hvor grafiske elementer er repræsenteret ved en samling pixels. GIMP er hovedsageligt et rastergrafikprogram, men kurver er vektorbaserede.

Heldigvis repræsenteres kurver i SVG-filer næsten på samme måde, som de repræsenteres i GIMP (held har faktisk ikke noget med det at gøre: Kurver i GIMP 2.0 blev omskrevet med SVG-kurver i tankerne). Denne kompatibilitet gør det muligt at gemme GIMP-kurver som SVG-filer uden tab af information. Du har adgang til denne funktion i dialogen Kurver.

Det betyder også, at GIMP kan oprette kurver ud fra SVG-filer gemt i andre programmer såsom Inkscape eller Sodipodi, to populære open source-programmer til vektorgrafik. Det er godt, da disse programmer har meget bedre værktøjer til manipulering af kurver, end GIMP har. Du kan importere en SVG-fil med dialogen Kurver.

SVG-formatet håndterer mange andre grafiske elementer end bare kurver f.eks. kvadrater, cirkler, ellipser, regulære polygoner osv. GIMP kan ikke gøre noget ved disse elementer, men de kan indlæses som kurver.

[Bemærk] Bemærk

GIMP kan mere end bare oprette kurver ud fra SVG-filer: SVG-filer kan også åbnes som GIMP-billeder på normal vis.