5.7. Kurver og SVG-filer

SVG (Scalable Vector Graphics) er et tiltagende populært filformat til vektorgrafik, hvor grafiske elementer repræsenteres i et opløsningsuafhængigt format i modsætning til rastergrafik, hvor grafiske elementer er repræsenteret ved en samling pixels. GIMP er hovedsageligt et rastergrafikprogram, men kurver er vektorbaserede.

Fortunately, paths are represented in SVG files in almost exactly the same way they are represented in GIMP. This compatibility makes it possible to store GIMP paths as SVG files without losing any information. You can access this capability in the Paths dialog.

It also means that GIMP can create paths from SVG files saved in other programs, such as Inkscape, a popular open-source vector graphics application. This is nice because dedicated vector editing programs have much more powerful path-manipulation tools than GIMP does. You can import a path from an SVG file using the Paths dialog.

SVG-formatet håndterer mange andre grafiske elementer end bare kurver f.eks. kvadrater, cirkler, ellipser, regulære polygoner osv. GIMP kan ikke gøre noget ved disse elementer, men de kan indlæses som kurver.

[Bemærk] Bemærk

GIMP kan mere end bare oprette kurver ud fra SVG-filer: SVG-filer kan også åbnes som GIMP-billeder på normal vis.