10.2. Dybdeforening

Dybdeforening er et kombinationsfilter, der kan bruges til at kombinere to forskellige billeder eller lag. Du kan vælge, hvilken del af hvert billede eller lag der skal forblive synlig.

10.2.1. Oversigt

Figur 17.192. Filtereksempel

Filtereksempel

Oprindelig

Filtereksempel

Filter anvendt


Hvert billede er forbundet med et kort, der virker som en maske. Opret kortet som en gråtonefarveovergang: Når det anvendes på billedet, vil mørke områder i masken vise det underliggende billede, og lyse områder vil maskere billedet.

[Bemærk] Bemærk

Billeder og kort skal have samme størrelse for at virke med dette filter. Alle de billeder, der skal vælges, skal være til stede på skærmen.

Du kan også bruge filteret på et billede med flere lag. Alle lag bliver vist i rullegardinlisterne, der bruges til at vælge billeder. Lagene skal have samme størrelse.

10.2.2. Tilgå filteret

Du kan finde filteret i FiltreKombineringDybdeforening …

10.2.3. Indstillinger

Figur 17.193. Filterindstillinger for Dybdeforening

Filterindstillinger for “Dybdeforening”

Kilde 1, Kilde 2

Angiver kildebilledet, der skal bruges til blandingen.

Dybdekort

Angiver det billede, der skal bruges som transformationskort til kilderne.

Overlapning

Skaber bløde overgange mellem billederne.

Forskydning

Indstillingen flytter grænsen for foreningen, hvilket gør et billede mere eller mindre vigtigt i forhold til det andet.

Skala 1, Skala 2

Samme som ovenfor med Forskydning, men mere følsom og anvendt separat på hvert kort. Når du skalerer til en lavere værdi, vil det påvirke kortbilledets værdi, hvilket gør det mørkere. Sort er derfor mere dominant i foreningen, og du vil se mere af billedet.

10.2.4. Eksempel på anvendelse

Kort er gråtonefarveovergange oprettet med værktøjet Farveovergang og ændret med Kurver.

Figur 17.194. Kildebilleder og deres kort

Kildebilleder og deres kort

Kildebillede 1

Kildebilleder og deres kort

Kildebillede 2

Kildebilleder og deres kort

Kort 1

Kildebilleder og deres kort

Kort 2


Du kan forstå, hvad der sker. Billede 1 behandles af kort 1: Den røde firkant er maskeret, og den gule firkant forbliver synlig. Billede 2 behandles af kort 2: Den røde cirkel er maskeret, og den grønne cirkel forbliver synlig. Samlet forbliver den grønne cirkel og den gule firkant synlige.

Figur 17.195. Resultater

Resultater

Ingen forskydning og ingen overlapning. Grænsen mellem begge billeder er skarp og befinder sig i midten af maskens farveovergang.

Resultater

Forskydning = 0,980: Grænsen, som er skarp, er forskudt, så området for billede 2 er forstørret.

Resultater

Overlap = 0,520: Grænsen er sløret.

Resultater

Skala 1 reduceret til 0,056: Grænsen er flyttet ligesom ved Forskydning. Området for billede 1 er forstørret.