8.18. Stræk kontrast

The Stretch Contrast command automatically stretches the histogram values in the active layer. For each channel of the active layer, it finds the minimum and maximum values and uses them to stretch the Red, Green and Blue histograms to the full contrast range. The bright colors become brighter and the dark colors become darker, which increases the contrast. Stretch Contrast works on layers of RGB, Grayscale and Indexed images. Use Stretch Contrast only if you want to remove an undesirable color tint from an image which should contain pure white and pure black.

Kommandoen er også meget lig kommandoen Hvidbalance, men den fjerner ikke nogen af de meget mørke eller meget lyse pixels, så hvid er ikke nødvendigvis helt ren.

8.18.1. Aktivér kommandoen

  • Kommandoen kan tilgås fra menulinjen gennem FarverAutoStræk kontrast ….

8.18.2. Options

Figur 16.179. Stretch Contrast settings

Stretch Contrast settings

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Keep Colors

Impact each color channel with the same amount.

Non-Linear Components

When set, this option operates on gamma corrected values instead of linear RGB, acting like the old Normalize filter.

8.18.3. Eksempel på Stræk kontrast

Figur 16.180. Oprindeligt billede

Oprindeligt billede

Laget og dets histogrammer for rød, grøn og blå før Stræk kontrast.


Figur 16.181. Billede efter kommandoen

Billede efter kommandoen

Laget og dets histogrammer for rød, grøn og blå efter Stræk kontrast. Pixelkolonnerne når, i modsætning til Hvidbalance, ikke højre ende af histogrammet (255) på grund af nogle få meget hvide pixels.

Strækning af histogrammerne skaber huller mellem pixelkolonnerne, hvilket giver et stribet udseende.