8.7. Image Gradient

8.7.1. Overview

Figur 17.172. Applying example for the Image Gradient filter

Applying example for the Image Gradient filter

Original image

Applying example for the Image Gradient filter

Filter Image Gradient applied with default options.


Filter Image Gradient applied with Direction option.

This filter detects edges in one or two gradient directions.

8.7.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectImage Gradient….

8.7.3. Indstillinger

Figur 17.173. Image Gradient filter options

Image Gradient filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Output mode

Magnitude is default: it combines both directions. Direction: only one direction is used. Both is like Magnitude.

Figur 17.174. Output mode examples

Output mode examples

Original image, with abrupt luminosity change

Output mode examples

Option Magnitude is selected

Output mode examples

Option Direction is selected. In result, black is no edge detected, white is edge detected.


Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.