Navn

Værktøjer — Tastereferencer for menuen Værktøjer

Værktøjer

Select Tools

R

Rektangulær markering

E

Elliptisk markering

F

Frihåndsmarkering

U

Udflydende markering

Skift + O

Markering efter farve

I

Intelligent Scissors

Paint Tools

Skift + B

Spandudfyldning

G

Farveovergang

N

Blyant

P

Malerpensel

Skift + E

Viskelæder

A

Airbrush

K

Blækpen

Y

MyPaint Brush

C

Kloning

H

Heal

Skift + U

Sløring/skarphed

S

Udtværing

Skift + D

Lysne/mørkne

Transform Tools

Q

Alignment

M

Flytning

Skift + C

Crop

Skift + R

Rotation

Skift + S

Skalering

Skift + H

Vridning

Skift + P

Perspektiv

Skift + T

Samlet transformering

Skift + L

Handle Transform

Skift + F

Vendning

Skift + G

Burtransformering

W

Fordrejningstransformering

Other Tools

B

Kurver

T

Tekst

O

Farvevælger

Shift + M

Measure

Z

Zoom

The Zoom tool has some specific reference keys: see Zoomværktøj.

[Bemærk] Bemærk

Klik på et værktøjsikon for at åbne dialogen til indstilling af værktøjet.

Kontekst

Ctrl + B

Toolbox

D

Standardfarver

X

Ombyt farver

[Bemærk] Bemærk

Klik på farverne for at ændre dem.