Navn

Værktøjer — Tastereferencer for menuen Værktøjer

Værktøjer

Værktøjer

R

Rektangulær markering

E

Elliptisk markering

F

Frihåndsmarkering

Z

Udflydende markering

Skift + O

Markering efter farve

I

Saks

B

Kurver

O

Farvevælger

M

Flytning

Skift + C

Beskæring og tilpasning af størrelse

Skift + T

Samlet transformering

Skift + R

Rotation

Skift + S

Skalering

Skift + H

Vridning

Skift + P

Perspektiv

Skift + F

Vendning

Skift + G

Burtransformering

W

Fordrejningstransformering

T

Tekst

Skift + B

Spandudfyldning

G

Farveovergang

N

Blyant

P

Malerpensel

Skift + E

Viskelæder

A

Airbrush

K

Blækpen

C

Kloning

Skift + U

Sløring/skarphed

S

Udtværing

Skift + D

Lysne/mørkne

[Bemærk] Bemærk

Klik på et værktøjsikon for at åbne dialogen til indstilling af værktøjet.

Kontekst

X

Ombyt farver

D

Standardfarver

[Bemærk] Bemærk

Klik på farverne for at ændre dem.