Navn

Værktøjer — Tastereferencer for menuen Værktøjer

Værktøjer

Vælg værktøjer

R

Rektangulær markering

E

Elliptisk markering

F

Frihåndsmarkering

U

Udflydende markering

Skift + O

Markering efter farve

I

Intelligent saks

Maleværktøjer

Skift + B

Spandudfyldning

G

Farveovergang

N

Blyant

P

Malerpensel

Skift + E

Viskelæder

A

Airbrush

K

Blækpen

Y

MyPaint-pensel

C

Kloning

H

Reparation

Skift + U

Sløring/skarphed

S

Udtværing

Skift + D

Lysne/mørkne

Transformeringsværktøjer

Q

Justering

M

Flytning

Skift + C

Beskær

Skift + R

Rotation

Skift + S

Skalering

Skift + H

Vridning

Skift + P

Perspektiv

Skift + W

3D-transformering

Skift + T

Samlet transformering

Skift + L

Håndtagstransformering

Skift + F

Vendning

Skift + G

Burtransformering

W

Fordrejningstransformering

Andre værktøjer

B

Kurver

T

Tekst

O

Farvevælger

Skift + M

Opmål

Z

Zoom

Værktøjet zoom har nogle specifikke referencetaster: se Zoomværktøj.

[Bemærk] Bemærk

Klik på et værktøjsikon for at åbne dialogen til indstilling af værktøjet.

Kontekst

Ctrl + B

Værktøjskasse

D

Standardfarver

X

Ombyt farver

[Bemærk] Bemærk

Klik på farverne for at ændre dem.