8.16. Udlign

Kommandoen Udlign justerer automatisk farvernes lysstyrke i det aktive lag, så histogrammet er så fladt som muligt, dvs. der er cirka lige mange pixels ved hver lysstyrke. Det ses i histogrammerne i eksemplet nedenfor, hvor farver, som optræder hyppigt, strækkes mere fra hinanden end farver, som optræder sjældnere. Effekten af kommandoen kan variere en del. Nogle gange vil Udlign forøge billedets kontrast og fremhæve detaljer, som før var svære at se. Andre gange bliver resultatet meget dårligt. Det er en meget effektfuld handling, og det er værd at se, om det vil forbedre dit billede. Den virker på lag i RGB- og gråtonebilleder. Er billedet i indekserede farver, er menupunktet nedtonet og inaktivt.

8.16.1. Aktivér kommandoen

Kommandoen kan tilgås fra menulinjen gennem FarverAutoUdlign

8.16.2. Eksempel på Udlign

Figur 16.178. Oprindeligt billede

Oprindeligt billede

Det aktive lag og dets histogrammer for rød, grøn og blå før Udlign.


Figur 16.179. Billede efter kommandoen

Billede efter kommandoen

Det aktive lag og dets histogrammer for rød, grøn og blå efter behandling.

Strækning af histogrammerne skaber huller mellem hver pixelkolonne, hvilket giver et stribet udseende: Farver, som optræder hyppigt, strækkes ud.