5.6. Tekst

Figur 14.181. Tekstværktøjet i Værktøjskassen

Tekstværktøjet i Værktøjskassen

Tekstværktøjet tilføjer tekst til dit billede i et nyt lag. Teksten kan redigeres direkte på lærredet. En tekstværktøjskasse, som vises oven på lærredet over tekstboksen, giver dig mulighed for hurtigt at ændre nogle af tekstens egenskaber (kun for valgt tekst eller nyindtastet tekst). Der er ikke længere brug for tekstredigering (selvom du stadig kan bruge den, hvis du vil, ved at markere indstillingen Brug redigeringsdialog i dialogen Værktøjsindstillinger. Du kan også stadig bruge dialogen Tekstindstilling til at ændre skrifttype, farve og størrelse på din tekst og justere den interaktivt. Højreklik på teksten åbner en genvejsmenu, der giver dig mulighed for at kopiere, klippe, indsætte, åbne en tekstfil og andre tekstrelaterede kommandoer.

Så snart du skriver din tekst, vises den på lærredet i en rektangulær ramme. Hvis du tegner den rektangulære ramme først, tilpasses teksten automatisk til rammens størrelse. Du kan forstørre denne ramme, som du gør med rektangulære markeringer.

I dette kapitel vil værktøjsindstillingerne blive beskrevet. Hvis du vil vide, hvordan du bruger tekstværktøjet, henvises til teksthåndtering.

5.6.1. Aktivér værktøjet

You can access this tool in several ways:

  • In the image menu through ToolsText,

  • by clicking the tool icon in Toolbox,

  • or by using the T keyboard shortcut.

5.6.2. Indstillinger

Figur 14.182. Indstillinger for tekstværktøjet

Indstillinger for tekstværktøjet

Normalt vises værktøjsindstillingerne i et vindue under værktøjskassen, så snart du aktiverer et værktøj. Hvis de ikke gør, kan du få adgang til dem fra billedmenulinjen via VinduerDokbare vinduerVærktøjsindstillinger, som åbner indstillingsvinduet for det valgte værktøj.

Skrifttype

Klik på skrifttypeknappen for at åbne værktøjets skrifttypevælger, som giver dig en liste over installerede X-skrifttyper.

I bunden af skrifttypevælgeren finder du nogle ikoner, der fungerer som knapper til:

  • ændring af størrelsen på skrifttypens forhåndsvisning,

  • valg af listevisning eller gittervisning,

  • åbning af dialogen Skrifttypevælger.

Vælg en skrifttype blandt de installerede skrifttyper. Når du vælger en skrifttype, anvendes den interaktivt på din tekst.

[Vink] Vink

Du kan bruge din pegeenheds (normalt din mus) rullehjul på skrifttypeknappen for hurtigt at ændre tekstens skrifttype (flyt markøren hen på skrifttypeknappen, og klik ikke, men brug hjulknappen).

Størrelse

Denne kontrol indstiller skrifttypens størrelse i en af flere valgbare enheder.

Brug redigeringsdialog

Brug et eksternt redigeringsvindue til tekstredigering i stedet for redigering direkte på lærredet.

Kantudjævning

Kantudjævning vil gengive teksten med meget glattere kanter og kurver. Dette opnås ved en let sløring og sammensmeltning af kanterne. Denne mulighed kan radikalt forbedre den gengivne skrifttypes visuelle udseende. Man skal være forsigtig, når man bruger kantudjævning på billeder, der ikke er i RGB-farverum.

Hinting

Bruger skrifttypens justeringsindeks til at ændre tegn for at producere tydelige bogstaver i små skriftstørrelser.

Farve

Farve på den efterfølgende tekst. Standardindstillingen er sort. Kan vælges i dialogen med farvevælgeren, der åbnes, når der klikkes på den aktuelle farveprøve.

[Vink] Vink

Du kan også klikke og trække farven fra Værktøjskassens farveområde over på teksten.

Justering

Justerer teksten efter en af fire regler, der vælges fra de tilknyttede ikoner.

Indrykning

Styrer indrykningsafstanden fra venstre margen for den første linje.

Justér linjeafstand

Styrer afstanden mellem på hinanden følgende tekstlinjer. Denne indstilling er interaktiv: Den vises på samme tid i billedteksten. Tallet er ikke selve mellemrummet mellem linjerne, men hvor mange pixels der skal lægges til eller trækkes fra dette mellemrum (værdien kan være negativ).

Justér afstand mellem bogstaver

Styrer afstanden mellem bogstaverne. Også i dette tilfælde er tallet ikke selve mellemrummet mellem bogstaverne, men hvor mange pixels der skal lægges til eller trækkes fra dette mellemrum (værdien kan være negativ).

Boks

Vedrører tekstboksen. Den tilhørende rulleliste tilbyder to muligheder:

Dynamisk: standardindstillingen. Størrelsen på tekstboksen øges, mens du skriver. Teksten kan gå ud af billedet. Du skal trykke på Enter for at tilføje en ny linje. Indrykningsindstillingen indrykker alle linjer. Hvis du øger boksstørrelsen, skifter indstillingen til “Fast”.

Fast: Du skal først forstørre tekstboksen. Ellers er de sædvanlige genveje aktive! Teksten begrænses af boksens højre side og fortsætter på næste linje. Dette er ikke en rigtig ny linje: Du skal trykke på Enter for at tilføje en rigtig ny linje. Teksten kan gå ud over den nederste kant af billedet. Indrykningsindstillingen virker kun på den første linje.

Sprog

Tekstsproget kan have en effekt på den måde, teksten gengives på. Standardsproget er Caddo, som er sproget for flere sydøstlige indianerstammer. Hvis du indtaster et bogstav i dette felt, får du en liste over alle tilgængelige sprog, hvis navn begynder med dette bogstav:

Et højreklik på dette felt åbner en menu, der giver dig mulighed for at håndtere sprog:

5.6.3. Tekstredigering

Figur 14.183. Tekstredigeringen

Tekstredigeringen

Tekstredigering er kun tilgængelig, hvis indstillingen Brug redigeringsdialog er markeret i Værktøjsindstillingerne.

Så snart du begynder at skrive, oprettes et tekstlag i lagdialogen. På et billede med et sådant lag (det billede, du arbejder på, eller et .xcf-billede), kan du genoptage tekstredigeringen ved at aktivere dette tekstlag og derefter dobbeltklikke på det. Du kan selvfølgelig anvende de samme funktioner på dette tekstlag, som du bruger på andre lag.

For at tilføje en anden tekst til dit billede skal du klikke på et lag, som ikke er et tekstlag: En ny Tekstredigering vises, og der oprettes et nyt tekstlag. For at gå fra en tekst til en anden skal du aktivere det tilsvarende tekstlag og klikke på det for at aktivere redigering.

Indstillinger for Tekstredigering

Alle disse indstillinger findes også i tekstgenvejsmenuen.

Siden GIMP 2.10.6 har det været muligt at skrive lodret tekst (fra top til bund). Denne funktion er især nyttig for østasiatiske skriftsystemer, men også for alle, der ønsker at designe fancy lodret tekst.

Indlæs tekst fra fil

Tekst kan indlæses fra en tekstfil ved at klikke på mappeikonet i Tekstredigering. Al tekst i filen indlæses.

Fra venstre mod højre

Denne indstilling får teksten til at blive indtastet fra venstre mod højre, som det er tilfældet med de fleste vestlige sprog og mange østlige sprog.

Fra højre mod venstre

Denne indstilling gør det muligt at indtaste tekst fra højre mod venstre, som det er tilfældet med nogle østlige sprog f.eks. arabisk (illustreret i ikonet).

Lodret, fra højre mod venstre (blandet orientering)

Teksten skrives oppefra og ned i spalter fra højre mod venstre og drejes 90° med uret.

Lodret, fra højre mod venstre (oprejst orientering)

Teksten skrives oprejst oppefra og ned i spalter fra højre mod venstre.

Lodret, fra venstre mod højre (blandet orientering)

Teksten skrives oppefra og ned i spalter fra venstre mod højre og drejes 90° med uret.

Lodret, fra venstre mod højre (oprejst orientering)

Teksten skrives oprejst oppefra og ned i spalter fra venstre mod højre.

Brug valgt skrifttype

Som standard bruges ikke den skrifttype, du har valgt i dialogen Indstillinger. Hvis du vil bruge den, skal du markere denne indstilling.

[Bemærk] Bemærk

Se også Afsnit 2, “Tekst”