9.6. Udvid

9.6.1. Oversigt

Figur 17.187. Udvid

Udvid

Oprindeligt billede

Udvid

Filteret Udvid anvendt


Dette filter udvider og forbedrer lyse områder i det aktive lag eller markering.

For hver billedpixel bringer den pixelværdien (lysstyrken) på linje med den højeste værdi (den lyseste) af de 8 tilstødende pixels (3×3-matrix). Således tilføjes en lys pixel omkring lyse områder. En isoleret pixel på en lysere baggrund slettes. Et større lyst område vil udvides med en pixel i alle retninger.

På mere komplekse billeder udvides og forbedres lyse områder ens og bliver noget pixelerede.

På en ensfarvet baggrund kan dette filter slette støj:

Figur 17.188. Eksempel på Udvid

Eksempel på “Udvid”


9.6.2. Aktivér filteret

Dette filter findes i billedvinduets menu under FiltreGenereltUdvid.

9.6.3. Eksempler

Figur 17.189. Udvid-neoneffekt

Udvid-neoneffekt