Navn

Hjælp — Tastereferencer for menuen Hjælp

Hjælp

F1

Hjælp

Skift + F1

Konteksthjælp

/

Search and run a command