8.5. Neon

8.5.1. Overview

Figur 17.168. Applying example for the Neon filter

Applying example for the Neon filter

Original image

Applying example for the Neon filter

Filter Neon applied


This filter detects edges in the active layer or selection and gives them a bright neon effect.

8.5.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEdge-DetectNeon….

8.5.3. Indstillinger

Figur 17.169. Neon filter options

Neon filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Radius

This option lets you determine how wide the detected edge will be.

Intensity

This option lets you determine how strong the filter effect will be.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.