2. Fælles funktioner

I GIMP 2.10 bruges GEGL til de fleste filtre. Disse filtre har nogle indstillinger til fælles:

Figur 17.1. Fælles indstillinger for filtre

Fælles indstillinger for filtre

Forudindstillinger

Filtres forudindstillinger er forskellige fra værktøjernes forudindstillinger.

  • Et tekstfelt til indtastning af et navn til forudindstillingen eller en rullemenu, hvor den kan vælges.

  • Et ikon til at gemme aktuelle indstillinger som navngivet forudindstilling: .

  • Et ikon til håndtering af forudindstillinger: .

Forhåndsvisning

Når denne indstilling er markeret (standard), vises ændringer i billedet direkte på lærredet. De udføres først, når der klikkes på OK-knappen.

Opdelt visning

Når denne indstilling er markeret, opdeles billedvisningen i to dele med filteret anvendt til venstre og det oprindelige billede til højre.

Klik og træk opdelingslinjen for at flytte den og Ctrl-klik for at gøre den vandret.

Anvend markeringen som input

Er denne indstilling valgt, anvendes filteret kun på pixels i markeringen.

Anvend hele laget som input

Er denne indstilling valgt, anvendes filteret på markeringen som om hele laget var valgt. Området uden for markeringen påvirkes dog ikke.