11.9. Softglow

11.9.1. Overview

Figur 17.218. Example for the SoftGlow filter

Example for the “SoftGlow” filter

Original image

Example for the “SoftGlow” filter

Filter Softglow applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.9.2. Starting filter

You can find this file in the Image menu through: FiltersArtisticSoftglow….

11.9.3. Indstillinger

Figur 17.219. Softglow filter options

“Softglow” filter options

Presets, Preview, Split view
[Bemærk] Bemærk

Disse indstillinger er beskrevet i Afsnit 2, “Fælles funktioner”.

Gløderadius

The glow radius parameter controls the sharpness of the effect, giving a "vaseline-on-the-lens" effect.

Lysstyrke

The brightness parameter controls the degree of intensification applied to image highlights.

Sharpness

The sharpness parameter controls how defined or alternatively diffuse the glow effect should be.

Clipping

Dette filter kan resultere i et billede, som er større end det oprindelige. Med standardindstillingen for Justér vil lagets størrelse om nødvendigt automatisk blive ændret. Med indstillingen Klip vil resultatet blive klippet til lagets kanter.