5.3. Farvevælger

Figur 14.172. Farvevælgeren i Værktøjskassen (pipetteikonet)

Farvevælgeren i Værktøjskassen (pipetteikonet)

Værktøjet Farvevælger bruges til at vælge en farve på et billede, der er åbnet på din skærm. Ved at klikke på et punkt på et billede kan du ændre den aktive farve til den, der er placeret under markøren. Som standard arbejder værktøjet på det aktive lag, men med indstillingen Basér farve på alle lag kan du få fat i farven, som den er i billedet, som resultat af kombinationen af alle lag. Kun farver i synlige lag bruges. Et Infovindue åbnes, når du klikker på billedet.

5.3.1. Aktivér værktøjet

You can get to this tool in several ways :

  • In the image menu through ToolsColor Picker.,

  • by clicking the tool icon in Toolbox,

  • by pressing the O keyboard shortcut,

  • by pressing the Ctrl key while using a paint tool. The Color-picker dialog is not opened during this operation and the tool remains unchanged after releasing the key. Nevertheless, you can get information by using the Pointer window.

5.3.2. Ændringstaster

Ctrl

Ctrl gør ikke noget her. Men når du bruger et maleværktøj, kan du trykke på Ctrl for at vælge farver uden at skulle skifte til Farvevælgeren.

Skift

Hvis indstillingen Brug infovindue ikke er markeret, åbnes vinduet Farvevælger ved at trykke på Skift-tasten, når du klikker på en pixel. Dette vindue viser farveinformation for den valgte pixel.

[Bemærk] Bemærk

Markørinformation giver dig de samme oplysninger permanent. Men vær opmærksom på, at standardindstillingen er Basér farve på alle lag.

5.3.3. Indstillinger

Figur 14.173. Indstillinger for Farvevælger

Indstillinger for Farvevælger

Normalt vises værktøjsindstillingerne i et vindue under værktøjskassen, så snart du aktiverer et værktøj. Hvis de ikke gør, kan du få adgang til dem fra billedmenulinjen via VinduerDokbare vinduerVærktøjsindstillinger, som åbner indstillingsvinduet for det valgte værktøj.

Basér farve på alle lag

Når den er aktiveret, vil afkrydsningsfeltet Basér farve på alle lag tage farveinformation som en sammensætning fra alle de synlige lag. Yderligere oplysninger om “Basér farve på alle lag” findes i ordlisten under Basér farve på alle lag.

Prøvegennemsnit

Skyderen Radius justerer størrelsen på det firkantede område, der bruges til at bestemme en gennemsnitsfarve for det endelige valg. Når du holder markøren på laget, viser markøren størrelsen på firkanten eller radius.

Vælgermål (Ctrl)
Vælg kun

Farven på den valgte pixel vil blive vist i en informationsdialog, men ellers ikke brugt.

Skift forgrundsfarve

Forgrundsfarven, som vist i Værktøjskassens farveområde, vil blive indstillet til farven på den pixel, du klikker på.

Skift baggrundsfarve

Baggrundsfarven, som vist i Værktøjskassens farveområde, vil blive indstillet til farven på den pixel, du klikker på.

Føj til palet

Når denne boks er markeret, sendes den valgte farve til den aktive farvepalet. Se Paletredigering.

Brug infovindue

Når denne indstilling er markeret, åbnes informationsvinduet automatisk. Med Skift-tasten kan du midlertidigt slå denne mulighed fra.

Figur 14.174. Farvevælgerens informationsvindue

Farvevælgerens informationsvindue