11.30. Histogram

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2525 $ 2007-11-18 KoSt

Histogramdialogen er omtalt i Seksjon 2.5, “ Histogramdialogen.