GNU Image Manipulation Program

Gebruikershandleiding

Wettelijke opmerkingen

Het is toegestaan om dit document te kopiëren, te verspreiden en/of aan te passen onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of een latere versie die is gepubliceerd door de Free Software Foundation; het bevat geen secties die niet mogen worden aangepast, en geen omslagteksten. De sectie GNU Free Documentation License bevat een kopie van de licentie.


Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Schrijvers en medewerkers aan de GIMP Handleiding
I. Aan de slag
1. Introductie
1. Welkom bij GIMP
1.1. Auteurs
1.2. Het GIMP-hulpsysteem
1.3. Functies en mogelijkheden
2. What's new in GIMP 2.10.18?
2. GIMP starten
1. GIMP opstarten
1.1. Bekende besturingssystemen
1.2. Talen
1.3. Argumenten op de opdrachtregel
2. GIMP de eerste keer instellen
2.1. Eindelijk . . .
3. Eerste stappen met Wilber
1. Basisprincipes van GIMP
2. Het Hoofdvenster van GIMP
2.1. The Toolbox
2.2. Het Afbeeldingsvenster
2.3. Koppelen van dialoogvensters
3. Undoing
3.1. Dingen die u niet kunt ongedaan kunt maken
4. Common Tasks
4.1. Intention
4.2. Change the Size of an Image for the screen
4.3. Change the Size of an Image for print
4.4. Compressing Images
4.5. Crop An Image
4.6. Find Info About Your Image
4.7. Change the Mode
4.8. Flip An Image
4.9. Rotate An Image
4.10. Separating an Object From Its Background
5. How to Draw Straight Lines
5.1. Intention
5.2. Examples
4. Als u vast zit
1. Vastlopen oplossen
1.1. Vastgelopen!
1.2. Valse paniekmomenten in GIMP
II. Hoe wordt u GIMP-deskundige?
5. Afbeeldingen importeren in GIMP
1. Soorten afbeeldingen
2. Nieuwe bestanden aanmaken
3. Bestanden openen
3.1. Een bestand openen
3.2. Locatie openen
3.3. Recent geopend
3.4. Using External Programs
3.5. File Manager
3.6. Bestanden slepen
3.7. Kopieëren en plakken
3.8. Afbeeldingen bladeren
6. Afbeeldingen exporteren uit GIMP
1. Bestanden
1.1. Save / Export Images
1.2. File Formats
2. Preparing your Images for the Web
2.1. Images with an Optimal Size/Quality Ratio
2.2. Reducing the File Size Even More
2.3. Saving Images with Transparency
7. Tekenen met GIMP
1. De selectie
1.1. Verzachten
1.2. Een selectie voor een deel transparant maken
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The QuickMask
3.1. Overview
3.2. Eigenschappen
4. Using QuickMask Mode
5. Paden
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paden en selecties
5.4. Transforming Paths
5.5. Stroking a Path
5.6. Paden en tekst
5.7. Paden en SVG bestanden
6. Penselen
7. Adding New Brushes
8. The GIH Dialog Box
9. Varying brush size
9.1. How to vary the height of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Kleurverlopen
11. Patronen
12. paletten
12.1. Kleurenkaarten
13. Presets
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape
8. Afbeeldingen combineren
1. Lagen
1.1. Laag eigenschappen
2. Layer Modes
3. Creating New Layers
4. Layer Groups
9. Tekstbeheer
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Text
2.1. Embellishing Text
2.2. Adding Fonts
2.3. Font Problems
10. Foto´s verbeteren
1. Working with Digital Camera Photos
1.1. Introduction
1.2. Improving Composition
1.3. Improving Colors
1.4. Adjusting Sharpness
1.5. Removing Unwanted Objects from an Image
1.6. Saving Your Results
11. Kleurbeheer met GIMP
1. Color Management in GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Introduction to a Color Managed Workflow
12. Mijn GIMP verrijken
1. Voorkeursinstellingen
1.1. inleiding
1.2. System Resources
1.3. Color Management
1.4. Image Import and Export
1.5. Tool Options
1.6. Default Image Preferences
1.7. Default Image Grid
1.8. Interface
1.9. Theme
1.10. Theme
1.11. Toolbox
1.12. Dialog Defaults
1.13. Help System
1.14. Display
1.15. Window Management
1.16. Image Windows
1.17. Image Window Appearance
1.18. Image Window Title and Statusbar
1.19. Image Window Snapping Behavior
1.20. Input Devices
1.21. Input Controllers
1.22. Folders
1.23. Data Folders
2. Raster en Hulplijnen
2.1. Het raster van de afbeelding
2.2. Hulplijnen
3. Rendering a Grid
4. How to Set Your Tile Cache
5. Creating Shortcuts to Menu Functions
6. Customize Splash-Screen
13. Scripts
1. Uitbreidingen (Plugins)
1.1. Introduction
1.2. Uitbreidingen gebruiken
1.3. Installatie van nieuwe uitbreidingen
1.4. Uitbreidingen maken
2. Using Script-Fu Scripts
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fus
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Different Kinds Of Script-Fus
2.5. Standalone Scripts
2.6. Image-Dependent Scripts
3. A Script-Fu Tutorial
3.1. Getting Acquainted With Scheme
3.2. Variables And Functions
3.3. Lists, Lists And More Lists
3.4. Your First Script-Fu Script
3.5. Giving Our Script Some Guts
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Your script and its working
III. Functielijst
14. Hulpmiddelen
1. Het gereedschapsvenster
1.1. Introduction
1.2. Tool Icons
1.3. Color and Indicator Area
1.4. Tool Options
2. Selectie Gereedschappen
2.1. Algemene Eigenschappen
2.2. Rechthoekselectie Gereedschap
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Foreground Select
3. Paint Tools
3.1. Algemene Eigenschappen
3.2. Dynamics
3.3. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.4. Emmer
3.5. Gradient
3.6. Potlood
3.7. Penseel
3.8. MyPaint Brush
3.9. Gum
3.10. Verfspuit
3.11. Inktpot
3.12. Klonen
3.13. Repareren
3.14. Klonen met perspectief
3.15. Blur/Sharpen
3.16. Smeren
3.17. Doordrukken / tegenhouden
4. Transform Tools
4.1. Algemene Eigenschappen
4.2. Uitlijnen
4.3. Verplaatsen
4.4. Bijnijden
4.5. Draaien
4.6. Schalen
4.7. Hellen
4.8. Perspectief
4.9. 3D Transform
4.10. Unified Transform
4.11. Handle Transform
4.12. Spiegelen
4.13. The Cage Tool
4.14. Warp Transform
5. Other
5.1. Overview
5.2. Paths
5.3. Color Picker
5.4. Zoom
5.5. Measure
5.6. Text
5.7. GEGL Operation
15. Dialoogvensters
1. Dialog Introduction
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Layers Dialog
2.2. Channels Dialog
2.3. Paths Dialog
2.4. Colormap Dialog
2.5. Histogram dialog
2.6. Navigation Dialog
2.7. Undo History Dialog
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Brushes Dialog
3.3. Patterns Dialog
3.4. Gradients Dialog
3.5. Palettes Dialog
3.6. Tagging
3.7. Fonts Dialog
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Buffers Dialog
4.2. Images Dialog
4.3. Document History Dialog
4.4. Templates Dialog
5. Misc. Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Device Status Dialog
5.4. Error Console
5.5. Dashboard
5.6. Save File
5.7. Export File
5.8. Sample Points Dialog
5.9. Pointer Dialog
5.10. Symmetry Painting dialog
16. Menu's
1. Introduction to Menus
1.1. The Image Menu Bar
1.2. Context Menus
1.3. Tear-off menus
1.4. Tab menus
2. The File Menu
2.1. Overview
2.2. New…
2.3. Create
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Save
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Revert
2.12. Export…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Close
2.20. Close all
2.21. Quit
3. The Edit Menu
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Undo
3.3. Redo
3.4. Undo History
3.5. Cut
3.6. Copy
3.7. Copy Visible
3.8. Paste
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Clear
3.15. Fill with FG Color
3.16. Fill with BG Color
3.17. Fill with Pattern
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Stroke Selection
3.21. Stroke Path
3.22. The Preferences Command
3.23. Keyboard Shortcuts
3.24. Modules
3.25. Units
4. The Select Menu
4.1. Introduction to the Select Menu
4.2. Select All
4.3. None
4.4. Invert
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Selection Editor
4.9. Feather
4.10. Sharpen
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Border
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Rounded Rectangle
4.17. Toggle QuickMask
4.18. Save to Channel
4.19. To Path
5. The View Menu
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Show All
5.4. Dot for Dot
5.5. Zoom
5.6. Flip and Rotate (0°)
5.7. Shrink Wrap
5.8. Full Screen
5.9. Navigation Window
5.10. Display Filters
5.11. Color Management
5.12. Show Selection
5.13. Show Layer Boundary
5.14. Show Guides
5.15. Show Grid
5.16. Show Sample Points
5.17. Snap to Guides
5.18. Snap to Grid
5.19. Snap to Canvas
5.20. Snap to Active Path
5.21. Padding Color
5.22. Show Menubar
5.23. Show Rulers
5.24. Show Scrollbars
5.25. Show Statusbar
6. The Image Menu
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Mode
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transform
6.15. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.16. Rotation
6.17. Canvas Size
6.18. Fit Canvas to Layers
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Print Size
6.21. Scale Image
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Zealous Crop
6.25. Merge Visible Layers
6.26. Flatten Image
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Guides
6.29. New Guide
6.30. New Guide (by Percent)
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Image Properties
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. The Layer Menu
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. New Layer
7.3. New Layer Group
7.4. New From Visible
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Delete Layer
7.9. The Text Commands of the Layer Menu
7.10. Discard Text Information
7.11. Stack Submenu
7.12. Select Previous Layer
7.13. Select Next Layer
7.14. Select Top Layer
7.15. Select Bottom Layer
7.16. Raise Layer
7.17. Lower Layer
7.18. Layer to Top
7.19. Layer to Bottom
7.20. The Reverse Layer Order command
7.21. The Mask Submenu
7.22. Add Layer Mask
7.23. Apply Layer Mask
7.24. Delete Layer Mask
7.25. Show Layer Mask
7.26. Edit Layer Mask
7.27. Disable Layer Mask
7.28. Mask to Selection
7.29. Add Layer Mask to Selection
7.30. Subtract Layer Mask from Selection
7.31. Intersect Layer Mask with Selection
7.32. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.33. Add Alpha Channel
7.34. Remove Alpha Channel
7.35. Color to Alpha
7.36. Semi-flatten
7.37. Threshold Alpha
7.38. Alpha to Selection
7.39. Add Alpha channel to Selection
7.40. Subtract from Selection
7.41. Intersect Alpha channel with Selection
7.42. The Transform Submenu
7.43. Flip Horizontally
7.44. Flip Vertically
7.45. Rotate 90° clockwise
7.46. Rotate 90° counter-clockwise
7.47. Rotate 180°
7.48. Arbitrary Rotation
7.49. Offset
7.50. Layer Boundary Size
7.51. Layer to Image Size
7.52. Scale Layer
7.53. Crop Layer
8. The Colors Menu
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Saturation
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invert
8.13. Linear Invert
8.14. Value Invert
8.15. The Auto Submenu
8.16. Equalize
8.17. White Balance
8.18. Stretch Contrast
8.19. Stretch HSV
8.20. Color Enhance
8.21. Color Enhance (legacy)
8.22. The Components Submenu
8.23. Channel Mixer
8.24. Compose
8.25. Extract Component
8.26. Mono Mixer
8.27. Decompose
8.28. Recompose
8.29. Color to Gray
8.30. Desaturate
8.31. Sepia
8.32. The Map Submenu
8.33. Rearrange Colormap
8.34. Set Colormap
8.35. Alien Map
8.36. Color Exchange
8.37. Rotate Colors
8.38. Gradient Map
8.39. Palette Map
8.40. Sample Colorize
8.41. Fattal et al. 2002
8.42. Mantiuk 2006
8.43. Reinhard 2005
8.44. Stress
8.45. Retinex
8.46. The Info Submenu
8.47. Histogram
8.48. Border Average
8.49. Colorcube Analysis
8.50. Export Histogram
8.51. Smooth Palette
8.52. Threshold
8.53. Colorize
8.54. Posterize
8.55. Color to Alpha…
8.56. Dither
8.57. RGB Clip
8.58. Hot…
9. The Tools Menu
9.1. Introduction to the Tools Menu
10. The Filters Menu
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Laatste herhalen
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. Windows Menu
12. The Help Menu
12.1. Introduction to the Help Menu
12.2. Help
12.3. Context Help
12.4. Tip of the Day
12.5. About
12.6. Plug-In Browser
12.7. The Procedure Browser
12.8. GIMP online
17. Filters
1. Introduction
2. Common Features
3. Blur Filters
3.1. Introduction
3.2. Gaussian Blur
3.3. Mean Curvature Blur
3.4. Median Blur
3.5. Pixelize
3.6. Selective Gaussian Blur
3.7. Circular Motion Blur
3.8. Linear Motion Blur
3.9. Zoom Motion Blur
3.10. Tileable Blur
4. Enhance Filters
4.1. Introduction
4.2. Antialias
4.3. Deinterlace
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Red Eye Removal
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Despeckle
4.10. Destripe
4.11. NL Filter
4.12. Wavelet Decompose
5. Distort Filters
5.1. Introduction
5.2. Apply Lens
5.3. Emboss
5.4. Engrave
5.5. Lens Distortion
5.6. Mosaic
5.7. Polar Coordinates
5.8. Ripple
5.9. Shift
5.10. Spherize
5.11. Value Propagate
5.12. Video
5.13. Waves
5.14. Whirl and Pinch
5.15. Wind
5.16. Curve Bend
5.17. Emboss (legacy)
5.18. Newsprint
5.19. Page Curl
6. Light and Shadow Filters
6.1. Introduction
6.2. Supernova
6.3. Lens Flare
6.4. Gradient Flare
6.5. Lighting Effects
6.6. Sparkle
6.7. Drop Shadow
6.8. Long Shadow
6.9. Vignette
6.10. Drop Shadow (legacy)
6.11. Perspective
6.12. Xach-Effect
7. Noise Filters
7.1. Introduction
7.2. CIE lch Noise
7.3. HSV Noise
7.4. Hurl
7.5. Pick
7.6. RGB Noise
7.7. Slur
7.8. Spread
8. Edge-Detect Filters
8.1. Introduction
8.2. Difference of Gaussians
8.3. Edge
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
8.7. Image Gradient
9. Generic Filters
9.1. Introduction
9.2. Convolution Matrix
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Normal Map
9.6. Dilate
9.7. Erode
10. Combine Filters
10.1. Introduction
10.2. Depth Merge
10.3. Filmstrip
11. Artistic Filters
11.1. Introduction
11.2. Apply Canvas
11.3. Cartoon
11.4. Cubism
11.5. Glass Tile
11.6. Oilify
11.7. Photocopy
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Softglow
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Clothify
11.13. GIMPressionist
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Predator
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Weave
12. Decor Filters
12.1. Introduction
12.2. Add Bevel
12.3. Add Border
12.4. Coffee Stain
12.5. Fog
12.6. Fuzzy Border
12.7. Old Photo
12.8. Round Corners
12.9. Slide
12.10. Stencil Carve
12.11. Stencil Chrome
13. Map Filters
13.1. Introduction
13.2. Bump Map
13.3. Displace
13.4. Fractal Trace
13.5. Illusion
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Paper Tile
13.10. Tile Seamless
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Map Object
13.13. Tile
14. Rendering Filters
14.1. Introduction
14.2. Flame
14.3. Fractal Explorer
14.4. IFS Fractal
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plasma
14.8. Simplex Noise
14.9. Solid Noise
14.10. Difference Clouds
14.11. Bayer Matrix
14.12. Checkerboard
14.13. Diffraction Patterns
14.14. Grid
14.15. Maze
14.16. Sinus
14.17. Checkerboard (legacy)
14.18. CML Explorer
14.19. Grid (legacy)
14.20. Jigsaw
14.21. Qbist
14.22. Circuit
14.23. Gfig
14.24. Lava
14.25. Line Nova
14.26. Sphere Designer
14.27. Spyrogimp
15. Web Filters
15.1. Introduction
15.2. ImageMap
15.3. Semi-Flatten
15.4. Slice
16. Animation Filters
16.1. Introduction
16.2. Blend
16.3. Burn-In
16.4. Rippling
16.5. Spinning Globe
16.6. Waves
16.7. Optimize
16.8. Playback
I. Toetsen- en muisreferentie
Bestand — Toetsreferentie voor het menu Bestand
Bewerken — Toetsreferentie voor het menu Bewerken
Selecteren — Toetsreferentie voor het menu Selecteren
Weergeven — Toetsreferentie voor het menu Weergeven
Image — Key reference for Image menu
Lagen — Toetsreferentie voor het menu Lagen
Hulpmiddelen — Toetsreferentie voor het menu gereedschap
Filters — Toetsreferentie voor het menu Filters
Windows — Key reference for Windows menu
Hulp — Toetsreferentie voor het menu Hulp
Zoom gereedschap — Key reference for the Zoom tool
Glossary
Bibliography
A. De geschiedenis van GIMP
1. Het begin
2. De eerste dagen van GIMP
3. De grote stap voorwaarts
4. Versie 2.0
5. Wat is nieuw in GIMP?
6. Wat is nieuw in GIMP?
7. What's New in GIMP 2.6?
8. What's New in GIMP 2.8?
9. What's new in GIMP 2.10?
B. Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen
1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is
2. Melden van het defect
C. How to Contribute
1. Prerequisites
1.1. Join our mailing list
1.2. Create a Local Working Copy of Code
1.3. Installing your sandbox
1.4. The gimp-help folder
2. Workflow
2.1. Writing
2.2. Validating
2.3. Images
2.4. Create HTML Files
2.5. Sending your files
3. Annexes
4. Working under Windows
4.1. Adapting Cygwin to use with GIMP documentation tools
D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using GIMP’s ‘Colors/Exposure’
1. High bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”: much better than Curves for lightening the shadows and midtones of an image without blowing the highlights
2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”
3. Use Notes
4. Conclusion
E. Gebruikerslicentie
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
F. Oeps! Hulp ontbreekt
Register