7. Nieuwe penselen toevoegen

[Opmerking] Opmerking

De snelle manier om een nieuw penseel toe te voegen: Paragraaf 9.2, “Snel een nieuw penseel maken”.

Om een nieuw penseel toe te voegen dat je hebt gemaakt of gedownload moet je hem opslaan in een vorm die GIMP kan gebruiken in een map waar GIMP hem gaat zoeken. Dan kun je de knop Refresh gebruiken waarmee je de map opnieuw laat inlezen. GIMP gebruikt 3 bestandsindelingen voor penselen:

GBR

De .gbr-Indeling (gimp brush) wordt gebruikt voor gewone en kleuren penselen. Het is mogelijk om Penselen van andere Programma's of Afbeeldingen in de GIMP-eigen Penseelindeling om te zetten. Door het te openen en exporteren met de extensie .gbr wordt de afbeelding als Penseel opgeslagen. Meer Informatie is te vinden in devel-docs onder gbr.txt in de GIMP-Distributie.

Afbeelding 7.17. Opslaan als .gbr penseel

Opslaan als .gbr penseel

GIH

De .gih-indeling (gimp image hose = »Beeldenslang«) wordt gebruikt om variabele Penselen op te slaan. Deze Penselen worden uit meerdere lagen samengesteld, waarbij elke laag een Penseelvorm weerspiegelt. Bij het opslaan van deze Penseelvorm als .gih verschijnt een Dialoog om hes Format te beschrijven (zie Paragraaf 8, “Het GIH dialoogvenster”). Het formaat is wat complex, maar wordt in gih.txt in de devel-docs map van de GIMP-Boncode-Distributie beschreven.

VBR

De .vbr-indeling wordt gebruikt om parametrische Penseelinformatie te bewaren die door de Penseeleditor opgeslagen werden.

MYB

De .myb-indeling wordt gebruikt voor MyPaint Penselen. Zie Paragraaf 3.8, “MyPaint-penseel” voor meer informatie.

Om een penseel te kunnen gebruiken moet je hem opslaan in één van de mappen van GIMP's penselen zoekpad. Er wordt standaard in twee mappen naar penselen gezocht: De systeem-map met penselen (brushes), die je beter niet verandert, en de penselen-map in je persoonlijke GIMP-map (die ook brushes heet). Daarin kun je penselen toevoegen maar je kan ook een eigen map aan deze twee toevoegen in Instellingen. Iedere bestandsnaam die eindigt op .gbr, .gih of .vbr wordt door GIMP geïndexeerd en in de Penselendialoog getoond (na opnieuw opstarten of verversen van die dialoog).

[Opmerking] Opmerking

Bij het opslaan van een nieuwe penseel met parameters in de Penseeleditor wordt die automatisch opgeslagen in je persoonlijke penselen-map.

Er zijn verschillende websites met verzamelingen GIMP penselen om te downloaden. Ons advies is een zoekopdracht aan je favoriete zoekmachine te geven naar GIMP brushes. Er zijn ook vele verzamelingen met penselen voor andere tekenprogramma's. Sommige daarvan kunnen eenvoudig naar GIMP penselen worden geconverteerd, andere moeilijk of niet. Helaas vallen de mooiste vaak in die laatste categorie.