2.5. Het dialoogvenster Histogram

Afbeelding 15.19. Het dialoogvenster Histogram

Het dialoogvenster Histogram

In het dialoogvenster Histogram ziet u informatie over de statistische verdeling van kleurwaarden in de actieve laag of selectie. Deze informatie is vaak handig wanneer u een afbeelding in kleurbalans probeert te brengen. Het histogramdialoogvenster is echter puur informatief: niets wat u ermee doet, zal enige verandering in het beeld veroorzaken. Als u een op histogram gebaseerde kleurcorrectie wilt uitvoeren, gebruikt u het gereedschap Niveaus.

2.5.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster histogram is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • in het Venstersdokbare venstersHistogram.

 • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en Tab toevoegen+Histogram te selecteren,

 • uit het afbeeldingsmenu: KleurenInfoHistogram.

In het menu Vensters is er een lijst met losgekoppelde vensters die alleen bestaat als er ten minste één dialoogvenster open is buiten een dok. In dit geval kunt u het dialoogvenster Histogram naar voren halen vanuit het afbeeldingsmenu: VenstersHistogram.

2.5.2. Over histogrammen

In GIMP kan elke laag van een afbeelding worden opgesplitst in een of meer kleurkanalen: voor een RGB-afbeelding in R-, G- en B-kanalen; voor een grijswaardenafbeelding, in één waardekanaal. Lagen die transparantie ondersteunen, hebben een extra kanaal, het alfakanaal. Elk kanaal ondersteunt een reeks intensiteitsniveaus van 0 tot 255 (gehele getallen). Een zwarte pixel wordt dus gecodeerd door 0 op alle kleurkanalen; een witte pixel van 255 op alle kleurkanalen. Een transparante pixel wordt gecodeerd door 0 op het alfakanaal; een ondoorzichtige pixel van 255.

Voor RGB-afbeeldingen is het handig om een pseudokanaal waarde te definiëren. Dit is geen echt kleurkanaal: het weerspiegelt geen informatie die rechtstreeks in het beeld is opgeslagen. In plaats daarvan wordt de waarde op een pixel gegeven door de vergelijking V = max(R,G,B). In wezen is de waarde wat u bij die pixel zou krijgen als u de afbeelding naar de grijswaardenmodus converteerde.

Voor meer informatie over kanalen kijkt u naar Paragraaf 1, “Soorten afbeeldingen”.

2.5.3. Het dialoogvenster Histogram gebruiken

De naam van de actieve laag wordt bovenin het dialoogvenster weergegeven.

Kanaal

Afbeelding 15.20. Kanaalopties voor een RGB-laag met alfakanaal

Kanaalopties voor een RGB-laag met alfakanaal

Hiermee kunt u selecteren welk kanaal u wilt gebruiken. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het laagtype van de actieve laag. Dit zijn de vermeldingen die u mogelijk ziet en wat ze betekenen:

Waarde

Voor RGB- en grijswaardenafbeeldingen toont dit de verdeling van helderheidswaarden over de laag. Voor een grijswaardenafbeelding worden deze rechtstreeks uit de afbeeldingsgegevens gelezen. Voor een RGB-afbeelding worden ze overgenomen uit het pseudokanaal Waarde.

Voor een geïndexeerde afbeelding toont het waardekanaal eigenlijk de verdeling van frequenties voor elke kleur in de kleurenkaart: het is dus een pseudokleur histogram in plaats van een echt kleurenhistogram.

Rood, Groen, Blauw

Deze worden alleen weergegeven voor lagen uit RGB-afbeeldingen. Ze tonen de verdeling van intensiteitsniveaus voor respectievelijk de rode, groene of blauwe kanalen.

Alfa

Dit toont de verdeling van dekkingsniveaus. Als de laag volledig transparant (alfa = 0) of volledig dekkend (alfa = 255) is, bestaat het histogram uit een enkele balk aan de linker- of rechterrand.

RGB

Afbeelding 15.21. Gecombineerde histogrammen van R, G en B kanalen.

Gecombineerde histogrammen van R, G en B kanalen.

Deze vermelding, die alleen beschikbaar is voor RGB-lagen, toont de histogrammen R, G en B over elkaar, zodat u alle kleurverdelingsinformatie in één weergave kunt zien.

Knoppen Lineair / Logaritmisch

Afbeelding 15.22. Het histogram van hierboven in logaritmische modus.

Het histogram van hierboven in logaritmische modus.

Deze knoppen bepalen of het histogram wordt weergegeven met behulp van een lineaire of logaritmische Y-as. Voor afbeeldingen die van foto's zijn gemaakt, is de lineaire modus meestal nuttig. Voor afbeeldingen die aanzienlijke gebieden met constante kleur bevatten, zal een lineair histogram echter vaak worden gedomineerd door een enkele balk en zal een logaritmisch histogram vaak nuttiger zijn.

Bereik instelling

Afbeelding 15.23. Dialoogaspect na beperken van het bereik.

Dialoogaspect na beperken van het bereik.

U kunt de analyse, voor de statistieken die onderaan het dialoogvenster worden weergegeven, desgewenst beperken tot een beperkt bereik van waarden. U kunt het bereik op drie manieren instellen:

 • Klik en sleep de muisaanwijzer over het weergavegebied van het histogram, van het laagste niveau naar het hoogste niveau van het gewenste bereik.

 • Klik en sleep de zwarte of witte driehoekjes op de schuifregelaar onder het histogram.

 • Gebruik de invoervelden onder de schuifregelaar (links: onderkant van bereik; rechts: bovenkant van bereik).

Statistieken

Onderaan het dialoogvenster worden enkele basisstatistieken weergegeven die de verdeling van kanaalwaarden beschrijven, beperkt tot het geselecteerde bereik:

 • Gemiddelde : de gemiddelde waarde van het interval in het geselecteerde kanaal.

 • Standaardafwijking: Standaarddeviatie. Geeft een idee over hoe homogeen de verdeling van waarden in het interval is.

 • Mediaan : De middelste waarde als alle waarden op een rij worden gezet.

 • Beeldpunten: het totale aantal pixels in de actieve laag of selectie.

 • Aantal : Het aantal verschillende waarden in het (ingeperkte) bereik.

 • Percentiel : de verhouding tussen het aantal pixels in het interval en het totale aantal pixels in de actieve laag of selectie.