3.4. Het dialoogvenster Patronen

In GIMP is een patroon een kleine afbeelding die wordt gebruikt om gebieden te vullen door kopieën naast elkaar te plaatsen. Zie de sectie Patronen voor basisinformatie over patronen en hoe deze kunnen worden gemaakt en gebruikt.

U kunt ze gebruiken met de gereedschappen Emmer en Klonen en de opdracht Vullen met patroon.

Het dialoogvenster Patronen wordt gebruikt om een patroon te selecteren door erop te klikken in een lijst- of rasterweergave: het geselecteerde patroon wordt vervolgens weergegeven in het gebied Penseel/Patroon/Verloop van de gereedschapskist. Enkele tientallen min of meer willekeurig gekozen patronen worden geleverd met GIMP en u kunt eenvoudig nieuwe eigen patronen toevoegen.

3.4.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster Patronen is een dokbare dialoog; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • Klik vanuit de gereedschapskist op het patroonsymbool in het gebied Penseel/Patroon/Verloop (als u de optie Actief penseel, patroon en verloop weergeven in de gereedschapskist voorkeuren hebt aangevinkt).

  • vanuit het afbeeldingsmenu: VenstersDokbare venstersPatronen;

  • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en dan Tab toevoegenPatronen te selecteren.

  • Vanuit het dialoogvenster Gereedschapsopties van het gereedschap Klonen en het gereedschap Emmer, door op de knop Patroonbron te klikken krijgt u een pop-up met vergelijkbare functionaliteit waarmee u snel een patroon uit de lijst kunt kiezen; als u de knop Emmervulling rechtsonder in de pop-up klikt, opent u het echte dialoogvenster patronen. Afhankelijk van uw voorkeuren is een patroon dat met de pop-up is geselecteerd mogelijk alleen van toepassing op het momenteel actieve gereedschap en niet op andere verfgereedschappen. Zie het gedeelte Voorkeuren voor gereedschapsopties voor meer informatie.

3.4.2. Het dialoogvenster patronen gebruiken

Raster-/lijstmodus

In het menu Tab kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus zijn de patronen ingedeeld in een rechthoek, waardoor het gemakkelijk is om er veel tegelijk te zien en degene te vinden die u zoekt. In de lijstmodus worden de patronen uitgelijnd in een lijst, met de namen ernaast.

[Tip] Tip

Onafhankelijk van de werkelijke grootte van een patroon worden alle patronen met dezelfde grootte in het dialoogvenster weergegeven. Dus voor grotere patronen betekent dit dat u slechts een klein deel van het patroon in het dialoogvenster ziet - ongeacht of u het dialoogvenster in de lijst of de rasterweergave bekijkt. Om het volledige patroon te zien klikt u op het patroon en houdt u de muisknop een seconde ingedrukt.

[Opmerking] Opmerking

In het menu Tab kunt u met de optie Voorbeeldgrootte de grootte van patroonvoorbeelden naar wens aanpassen.

Afbeelding 15.42. Het dialoogvenster Patronen

Het dialoogvenster Patronen

Lijstweergave

Het dialoogvenster Patronen

Rastermodus


Het dialoogvenster Patronen gebruiken (rastermodus)

Bovenaan verschijnt het momenteel geselecteerde patroon en de afmetingen in pixels.

In het midden verschijnt een rasterweergave van alle beschikbare patronen, waarbij het momenteel geselecteerde patroon wordt uitgelicht. Als u op een ervan klikt, wordt dat ingesteld als het huidige patroon van GIMP en wordt het weergegeven in het gebied Penseel / Patroon / Verloop van de Gereedschapskist.

Het dialoogvenster Patronen gebruiken (lijstweergave)

In deze weergave ziet u in plaats van een raster een lijst met patronen, elk gelabeld met de naam en grootte. Als u op een rij in de lijst klikt, wordt dat patroon ingesteld als het huidige patroon van GIMP, net als in de rasterweergave.

Als u dubbelklikt op de naam van een patroon, kunt u de naam bewerken. Houd er rekening mee dat u alleen patronen mag hernoemen die u zelf hebt toegevoegd, niet de patronen die bij GIMP worden geleverd. Als u een naam bewerkt die u niet mag wijzigen, keert de naam terug naar de vorige waarde zodra u op Return of Verplaatsen naar een ander besturingselement drukt.

Al het andere in de lijstweergave werkt op dezelfde manier als in de rasterweergave.

Duplicate Pattern

Pressing this button make a copy of the current pattern. It will have the same name as the original but with copy added to it.

Patroon verwijderen

Als u op deze knop drukt, wordt het patroon uit de lijst verwijderd en wordt het bestand dat het vertegenwoordigt van de schijf verwijderd. Merk op dat u geen van de patronen kunt verwijderen die bij GIMP worden geleverd en in de map met systeempatronen zijn geïnstalleerd; U kunt alleen patronen verwijderen die u hebt toegevoegd in mappen waarin u schrijfrechten hebt.

Patronen vernieuwen

Als u op deze knop drukt, scant GIMP de mappen in uw patroonzoekpad opnieuw en voegt u nieuw ontdekte patronen toe aan de lijst. Deze knop is handig als u nieuwe patronen aan een map toevoegt en deze beschikbaar wilt maken zonder GIMP opnieuw te hoeven starten.

Patroon openen als afbeelding

Als u op deze knop klikt, wordt het huidige patroon geopend in een nieuw afbeeldingsvenster. U kunt het dus bewerken. Maar als u het probeert op te slaan in de systeemmap met patronen dan zal dat geweigerd worden. U kunt het patroon wel opslaan in een van uw privé mappen. Kijk bij VoorkeurenMappenPatronen naar een schrijfbare map.

3.4.2.1. Patterns Context Menu

Afbeelding 15.43. Patterns Context Menu

Patterns Context Menu

Overzicht

You can get the patterns context menu by right clicking on a pattern. Most of the operations on patterns are also available through buttons at the bottom of the patterns dialog. Those operations are documented there.

Open Pattern as Image, Patroon verwijderen, Patronen vernieuwen

See Patterns Dialog.

Copy Pattern Location

Copy Pattern Location allows you to copy the path of the selected pattern to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the pattern in the default File Manager on your system.

3.4.3. Tagging

U kunt tags gebruiken om de weergave van patronen te reorganiseren. Zie Paragraaf 3.7, “Tagging”.

3.4.4. Het klembordpatroon

Wanneer u de opdracht Kopiëren of Knippen gebruikt, wordt een kopie als een nieuw patroon weergegeven in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Patronen. Dit penseel blijft bestaan totdat u de opdracht Kopiëren (of Knippen) opnieuw gebruikt. Het verdwijnt wanneer u GIMP sluit.

Afbeelding 15.44. Een nieuw klembordpatroon

Een nieuw “klembordpatroon”

[Opmerking] Opmerking

U kunt dit klembordpatroon opslaan met behulp van het menu BewerkenPlakken alsNieuw patroon zodra het wordt weergegeven in het dialoogvenster Patronen.