5.5. Zoomen

Afbeelding 16.51. Het Zoomen submenu van het Beeld menu

Het “Zoomen” submenu van het “Beeld” menu

Het submenu Zoomen bevat verschillende commando's die de vergroting van het beeld in het beeldvenster (zoomen) beïnvloeden. Het vergroten van een afbeelding (inzoomen) is handig als u met hoge precisie moet werken, afbeeldingsaanpassingen op pixelniveau of nauwkeurige selecties moet maken. Aan de andere kant is het verkleinen van een afbeelding (uitzoomen) handig om een algemene indruk van de afbeelding te krijgen en de resultaten te zien van wijzigingen die de hele afbeelding beïnvloeden. Houd er rekening mee dat zoomen niet ongedaan kan worden gemaakt, omdat het geen invloed heeft op de afbeeldingsgegevens, alleen op de manier waarop deze worden weergegeven.

[Tip] Tip

Naast de items in dit submenu is er ook een zoom pull-down menu aan de onderkant van het afbeeldingsvenster (als de statusbalk wordt weergegeven) , waar verschillende vooraf ingestelde zoomniveaus beschikbaar zijn.

U kunt ook instellingen maken met betrekking tot zoomen in het Navigatievenster. U kunt ook de tool Zoomen gebruiken, waarmee u op een bepaald gebied van de afbeelding kunt zoomen.

5.5.1. Het submenu activeren

  • U kunt dit submenu openen vanuit de afbeeldingsmenubalk via BeeldZoomen. Merk op dat het label Zoomen in het menu Beeld de huidige zoomfactor toont, bijvoorbeeld Zoom (100%).

5.5.2. Inhoud van het Zoomen submenu

De verschillende Zooenm submenu-commando's worden hieronder beschreven, samen met hun standaard sneltoetsen, indien aanwezig.

Terug naar vorig zoomniveau

(Snelkoppeling: ` [grave accent,Accent grave]) Met deze opdracht wordt de zoomfactor teruggezet naar de vorige waarde, die ook door dit label wordt weergegeven, bijvoorbeeld Zoom terugzetten (100%). Als u de zoomfactor van de actieve afbeelding nooit hebt gewijzigd, is deze invoer ongevoelig en wordt deze grijs weergegeven.

Uitzoomen

(Snelkoppeling: -) Elke keer dat Zoom Out wordt gebruikt, wordt de zoomfactor met ongeveer 30% verlaagd. Er is een minimaal zoomniveau van 0,39%.

Inzoomen

(Snelkoppeling: +) Elke keer dat Zoom In wordt gebruikt, wordt de zoomfactor met ongeveer 30% verhoogd. Het maximaal mogelijke zoomniveau is 25600%.

[Opmerking] Opmerking

De sneltoets voor Inzoomen is enigszins controversieel omdat dit een veel voorkomende bewerking is en op Engelse toetsenborden de Shift-toets moet worden ingedrukt om deze te gebruiken. (Dit is niet het geval voor Europese toetsenborden.) Als u een andere sneltoets wilt hebben, kunt u er een dynamische sneltoets voor maken; zie de helpsectie voor Gebruikersinterfacevoorkeuren voor instructies.

Afbeelding in venster passen

(Snelkoppeling: Shift+Ctrl+J). Met deze opdracht wordt de afbeelding zo groot mogelijk ingezoomd, terwijl deze toch volledig binnen het venster blijft. Meestal is er opvulling aan twee zijden van de afbeelding, maar niet aan alle vier de zijden.

Venster vullen

Met deze opdracht wordt de afbeelding zo groot mogelijk ingezoomd zonder dat er opvulling hoeft te worden weergegeven. Dit betekent dat de afbeelding in de ene dimensie perfect bij het raam past, maar in de andere dimensie meestal buiten de raamranden valt.

Zoom tot selectie

Deze opdracht zoomt de afbeelding in zodat de selectie past in de kleinste afmeting van het afbeeldingsvenster.

A:B (X%)

Met deze opdrachten kunt u een van de vooraf ingestelde zoomniveaus selecteren. Elk van de menulabels geeft een verhouding en een procentuele waarde. Houd er rekening mee dat elke vooraf ingestelde zoomfunctie zijn eigen sneltoets heeft. De huidige zoom is gemarkeerd met een grote stip.

Aangepast

Met deze opdracht verschijnt een dialoogvenster waarin u elk gewenst zoomniveau kunt kiezen, binnen het bereik van 1:256 (0,39%) tot 256:1 (25600%).

[Tip] Tip

Wanneer u op pixelniveau werkt, kunt u de opdracht Nieuwe weergave gebruiken. Hierdoor kunt u tegelijkertijd op de normale grootte zien wat er met de afbeelding gebeurt.