2.3. Dialoogvenster paden

Kijk bij Paragraaf 5, “ Paden als u niet weet wat een pad is.

Afbeelding 15.15. Het dialoogvenster Paden

Het dialoogvenster “Paden”

Het dialoogvenster Paden wordt gebruikt om paden te beheren, zodat u ze kunt maken of verwijderen, opslaan, converteren van en naar selecties, enz.

2.3.1. Het dialoogvenster openen

Het dialoogvenster Paden is een dokbare dialoog; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • uit het afbeeldingsmenu: VenstersDokbare venstersPaden.

 • in het menu Tab in elk dokbaar dialoogvenster door te klikken op en Tab toevoegen+Paden te selecteren,

In het menu Vensters is er een lijst met losgekoppelde vensters die alleen bestaat als er ten minste één dialoogvenster open is buiten een dok. In dit geval kunt u het dialoogvenster Paden naar voren halen vanuit het afbeeldingsmenu: VenstersPaden.

2.3.2. Het dialoogvenster Paden gebruiken

Elk pad behoort tot één afbeelding: paden zijn componenten van afbeeldingen, net als lagen. In het dialoogvenster Paden ziet u een lijst met alle paden die tot de momenteel actieve afbeelding behoren: als u van afbeelding wisselt, wordt in het dialoogvenster een andere lijst met paden weergegeven. (Om zeker te weten welke afbeelding actief is kunt u een menu Afbeeldingen aan het dok toevoegen door Tab toevoegenAfbeeldingen te kiezen in het Tab menu.)

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Opmerking] Opmerking

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Zichtbaarheid pad

Een pictogram met open ogen als het pad zichtbaar is of een lege ruimte als dit niet het geval is. Zichtbaar betekent dat een spoor van het pad op de afbeeldingsweergave wordt getekend. Het pad wordt niet daadwerkelijk weergegeven in de pixelgegevens van de afbeelding, tenzij het is omgetrokken of anderszins is gerenderd. Als u in de oogsymboolruimte klikt, wordt de zichtbaarheid van het pad in- en uitgeschakeld.

Paden vergrendelen

Een kettingsymbool wordt rechts van het oogsymbool weergegeven als het pad is gekoppeld voor bewerken, of een lege ruimte als dat niet het geval is. Gekoppeld betekent dat het deel uitmaakt van een reeks elementen (lagen, kanalen, enz.) die allemaal samen op dezelfde manier worden beïnvloed door transformaties (schalen, rotatie, enz.) die op een van hen worden toegepast. Als u in de ruimte van het kettingsymbool klikt, schakelt u de status transformatiekoppeling van het pad in.

Voorvertoning afbeelding

Een klein voorbeeld-pictogram met een schets van het pad. Als u op dit pictogram klikt en het naar een afbeelding sleept, wordt een kopie van het pad in die afbeelding gemaakt.

Pad naam

De naam van het pad, dat uniek moet zijn in de afbeelding. Dubbelklikken op de naam stelt u in staat om deze te bewerken. Als de naam die u maakt al bestaat, wordt er een nummer toegevoegd (bijvoorbeeld #1) om deze uniek te maken.

Als de lijst niet leeg is, is op elk moment een van de paden het actieve pad van de afbeelding, dat het onderwerp zal zijn van alle bewerkingen die u uitvoert met behulp van het dialoogvenstermenu of de knoppen onderaan: het actieve pad wordt opgelicht in de lijst. Als u op een van de andere klikt, wordt dat het actieve pad.

Als u met de rechtermuisknop op een item in de lijst klikt, opent u het menu Paden. U kunt het menu Paden ook openen via het tabbladenmenu van het dialoogvenster.

2.3.3. Knoppen

De knoppen onder aan het dialoogvenster Paden komen allemaal overeen met opties in het menu Paden (te openen door met de rechtermuisknop op een pad in de lijst te klikken), maar sommige hebben extra opties die kunnen worden verkregen door de wijzigingstoetsen ingedrukt te houden terwijl u op de knop drukt.

Nieuw pad

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Pad omhoog

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Pad omlaag

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Pad dupliceren

Zie Pad dupliceren.

Pad naar selectie

Hiermee converteert u het pad naar een selectie. zie Pad naar selectie voor een volledige uitleg. U kunt wijzigingstoetsen gebruiken om de interactie van de nieuwe selectie met de bestaande selectie in te stellen:

Hulptoetsen Opdracht
Geen Bestaande selectie vervangen
Shift Aan selectie toevoegen
Ctrl Van selectie aftrekken
Shift+Ctrl Doorsnede met selectie.
Selectie naar pad

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Tekenen langs pad

See Stroke Path. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Path dialog.

Pad verwijderen

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Het contextmenu Paden

Afbeelding 15.16. Het contextmenu Paden

Het contextmenu “Paden”

Het menu Paden kan worden geopend door met de rechtermuisknop op een pad in de lijst in het dialoogvenster Paden te klikken of door het bovenste item ("Menu Paden") te kiezen in het Tab menu Paden. Dit menu geeft u toegang tot de meeste bewerkingen die werken op paden.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Padeigenschappen bewerken

Padattributen bewerken opent een klein dialoogvenster waarin u o.a. de naam van het pad kunt wijzigen. Dat kunt u ook doen door te dubbelklikken op de naam in de lijst in het dialoogvenster Paden.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Nieuw pad

Nieuw Pad maakt een nieuw pad, voegt het toe aan de lijst in het dialoogvenster Paden en maakt het actief in de afbeelding. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een naam aan het pad kunt geven. Het nieuwe pad is gemaakt zonder ankerpunten, dus u moet het gereedschap Pad gebruiken om die toe te voegen voordat u er iets mee kunt doen.

Pad omhoog

Pad omhoog verplaatst het pad een stap omhoog in de lijst in het dialoogvenster Paden. De positie van een pad in de lijst heeft geen functionele betekenis, maar kan voor uzelf van nut zijn.

Pad omlaag

Met Pad omlaag wordt het pad een stap lager in de lijst in het dialoogvenster Paden verplaatst. De positie van een pad in de lijst heeft geen functionele betekenis, mogelijk kan het u helpen dingen georganiseerd te houden.

Pad dupliceren

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Pad verwijderen

Pad verwijderen verwijdert het huidige geselecteerde pad.

Zichtbare paden samenvoegen

Zichtbare paden samenvoegen neemt alle paden in de afbeelding die zichtbaar zijn (dus alles waar een open oog weergegeven wordt in het dialoogvenster Paden) en verandert ze in componenten van één pad. Dit kan handig zijn als je ze allemaal op dezelfde manier wilt belijnen, etc. Voor datzelfde doel kunt u ze ook tijdelijk koppelen.

Pad naar selectie; Toevoegen aan selectie; Aftrekken van selectie; Doorsnede met selectie

These commands all convert the active path into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Path to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Selectie naar pad

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • Vanuit een het afbeeldingsmenu, als SelecterenNaar pad

 • In het dialoogvenster Paden, als Selectie naar Pad.

 • Met de knop Selectie naar pad onder aan het dialoogvenster Paden.

Met Selectie naar pad wordt een nieuw pad gemaakt van de selectie van de afbeelding. In de meeste gevallen zal het resulterende pad de lijn van de marcherende mieren van de selectie volgen, maar de overeenkomst zal meestal niet perfect zijn.

Het omzetten van een tweedimensionaal selectiemasker in een eendimensionaal pad vereist een aantal nogal lastige algoritmen: u kunt de manier waarop dit gebeurt wijzigen met behulp van de geavanceerde opties, die toegankelijk zijn door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u op de knop Selecteren naar pad onder aan het dialoogvenster Paden drukt. Dit opent het dialoogvenster Geavanceerde opties, waarmee u 20 verschillende opties en variabelen kunt instellen, allemaal met cryptische namen. De geavanceerde opties zijn echt alleen bedoeld voor ontwikkelaars en hulp erbij gaat verder dan het bereik van deze documentatie. Over het algemeen zal Selection to Path doen wat je ervan verwacht, en je hoeft je geen zorgen te maken over hoe het wordt gedaan (tenzij je dat wilt).

Fill Path

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • From an the main menu, as EditFill Path

 • From the Paths dialog menu, as Fill Path.

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Pad belijnen

Deze bewerking is op verschillende manieren toegankelijk:

 • Vanuit het afbeeldingsmenu, als BewerkenPad belijnen

 • In het dialoogvenster Paden, als Pad belijnen.

 • Met de knop Lijn tekenen langs pad onder in het dialoogvenster Paden.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Pad kopiëren

Pad kopiëren kopieert het actieve pad naar het Klembord, zodat u het in een andere afbeelding kunt plakken.

[Tip] Tip

U kunt een pad ook kopiëren en plakken door het pictogram ervan vanuit het dialoogvenster Paden naar het scherm van de doelafbeelding te slepen.

[Opmerking] Opmerking

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Pad plakken

Pad plakken maakt een nieuw pad op basis van de inhoud van het Klembord, voegt het toe aan de lijst in het dialoogvenster Paden en maakt er het actieve pad voor de afbeelding van. Als er nog geen pad naar het klembord is gekopieerd, is het menu-item ongevoelig.

Pad exporteren

Met Pad exporteren kunt u een pad naar een bestand opslaan: er verschijnt een dialoogvenster voor het opslaan van bestanden waarin u de bestandsnaam en locatie kunt opgeven. U kunt dit pad later toevoegen aan elke GIMP-afbeelding met de opdracht Pad importeren. Het formaat dat wordt gebruikt voor het opslaan van paden is SVG: dit betekent dat vector-grafische programma's zoals Sodipodi of Inkscape ook de paden kunnen importeren die u opslaat. Zie de sectie Paden voor meer informatie over SVG-bestanden en hoe deze zich verhouden tot GIMP-paden.

Pad importeren

Pad importeren maakt een nieuw pad van een SVG-bestand: er verschijnt een dialoogvenster voor het kiezen van bestanden waarmee u naar het bestand kunt navigeren. Zie de sectie Paden voor informatie over SVG-bestanden en hoe deze zich verhouden tot GIMP-paden.